ขณะที่ท่านเห็นบทความชิ้นนี้  ผมคงอยู่ที่จังหวัดตราดครับ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบต.โคกกลาง  ตามปกติจะมีโครงการนี้ปีเว้นปี  และในปีงบประมาณ  2556  นี้จะเป็นปีที่เว้นช่วง  แต่อย่างว่าครับ  นักการเมืองกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้กลับเข้ามาอีก  สมาชิกสภาบางส่วนเลยผลักดันให้มีโครงการนี้ต่ออีกจากปีที่แล้ว

อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังทางเฟสบุ๊คแล้วว่า  หลังจากที่เราทำการอบรมเสร็จในวันจันทร์ที่  28  มกราคมแล้วเราจะเดินทางไปดูงานที่จังหวัดตราด  โดยเราตั้งเป้าไว้ที่  55  คน  แต่แจ้งมาว่าสมารถไปได้  53  คน  ผมเลยขอให้พนักงานกู้ชีพไปด้วยให้มันเต็ม  สมาชิกฯบางรายและเลขาสภาไม่อนุญาติให้ไป

ซึ่งผมได้ตั้งข้อสังเกตุว่า  ท่านเหล่านั้นมีอะไรปิดบังเราอยู่หรือเปล่า  ทั้งที่ อบต.โคกกลางจะมีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้  นักการเมืองเขารู้ดีนะครับว่าทำไงถึงจะได้คะแนนเสียงจากผู้ลงคะแนน  แต่ทำไมไม่ให้กู้ชีพไป  แล้วผมเคยบอกไปว่า  ถ้าไม่ให้กู้ชีพไป  ผมอาจจะไม่ไป

ไม่ได้เป็นการต่อรองอะไรหรอกครับ  แต่อยากให้นักการเมืองท้องถิ่นเห็นใจคนในท้องถิ่นด้วยกันเอง  เพราะงานที่ไปดูในปีนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเรื่องเกษตรพอเพียงด้วย  คนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาจะได้เห็นของจริง

หรือกลัวว่าเขาจะนำเรื่องอะไรที่ตัวเองไปทำไว้มานินทา (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments