มีข่าวเล็กๆ สั้นๆ จากปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา แจ้งมาว่า  คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมเรื่องโบนัสแล้ว  ตามที่เราชาวข้าราชการท้องถิ่นทราบข่าวมาว่า  สตง.ท้วงติงมาเรื่องการเบิกจ่ายเงินโบนัสของข้าราชการท้องถิ่นไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายรองรับเหมือนข้าราชการพลเรือน

ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือชี้แจงยืนยันว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จ่ายเงินตามประกาศของ  ก.จ./ก.ท./ก.อบต.  โดยมีรัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประกาศอยู่แล้ว  จึงสามารถที่จะจ่ายได้  เพราะทำตามระเบียบขั้นตอน  แต่  สตง.  บอกว่าต้องออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับให้เหมือนกับข้าราชการพลเรือน

เมื่อความเห็นไม่ตรงกันจึงต้องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาล่ะครับ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (22  มกราคม  2556) ผู้แทนของข้าราชการท้องถิ่นได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ทราบว่า  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต่อจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะชี้แจงกลับมายังหน่วยงานที่ร้องขอคือกระทรวงมหาดไทยเพื่อเผยแพร่คำพิจารณา  และคาดว่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้กระทรวงมหาดไทยทราบในสัปดาห์หน้า

ถามว่า “เราจะได้คืนเงินมั้ย” ตอบว่า  ตอนนี้ยังไม่ทราบครับ  รออาทิตย์หน้าละกัน  โปรดติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments