588

วันนี้ (23  มกราคม  2556) ผมนัดคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.โคกกลาง ประชุมเป็นครั้งแรกในปี  2556  นี้  เพื่อเล่าให้ฟังว่าในปีงบประมาณ  2555  ที่ผ่านมากองทุนฯใช้เงินงบประมาณไปทำอะไรบ้าง  และในปีงบใหม่นี้เราได้เงินมาเท่าไร  เราจะใช้ไปทำอะไรอีก

ในการใช้เงินงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯนี้  ใช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเท่านั้น  ไม่ใช่การไปซื้อของมาแจก  หรือการสงเคราะห์เหมือนที่หลายกองทุนชอบทำกัน  แม้จะได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากกรรมการเกินกึ่งหนึ่งก็ไม่ได้

การใช้จ่ายเงินอีกอย่างที่เห็นหลายกองทุนทำกันคือ  การซื้อครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค  เช่น  เครื่องวัดความดัน  เครื่องตรวจเบาหวาน  ทำได้เหมือนกันถ้าจำเป็น  แต่ว่าต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์นั้นเป็นทรัพย์สินของกองทุนฯไม่ใช่ของหมู่บ้าน  และที่ไม่สามารถซื้อได้คือ  ครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง  เช่น  รถ  ก่อสร้างนั่นนี่  และดูงานทุกกรณี  แต่ว่าเรื่องดูงานมีข้อยกเว้นให้กรรมการครับ

ผมว่าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยหลายคนมองภาพออกแล้วล่ะครับว่าอันไหนใช้ได้  อันไหนใช้ไม่ได้  ปัญหาต่อไปที่หลายกองทุนฯจะจัดการคือจะจัดสรร  แบ่งปันงบประมาณยังไงเท่านั้นเอง  อย่างกรณีของกองทุนฯ อบต.โคกกลาง  ประธานกองทุนฯอยากกระจายงบไปให้โรงเรียนในพื้นที่ได้ดำเนินการด้วย  รพ.สต.ก็อยากได้งบไปทำงานเหมือนกัน  พอแย่งกันหนักเข้าเขา (รพ.สต.) มักจะอ้างว่า  เดิมทีงบนี้เขาจ่ายมาให้ รพ.สต.นะ  ตอนนี้เขาจ่ายผ่าน อบต.มาเท่านั้น  เล่นเอาครูบาอาจารย์ไม่กล้าขออะไรเลยครับ (ฮา)

หลังประชุมเสร็จในวันนี้คงจะพอทราบแนวทางว่าปีงบนี้กองทุนฯจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง  แต่เชื่อเถอะครับว่าการแบ่งเค๊กไม่เสร็จในวันนี้แน่นอน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments