เครื่องคอมที่ปลัดใช้อยู่เกิดอาการเดี้ยงขึ้นมา  เลยต้องวานให้คนขับรถยกไปร้านคอม  และปลัดเกิดความสงสัยว่า  ทำไมร้านคอมไม่ลง Windows แท้ให้  ผมตอบไปว่า  คงเป็นเพราะมันแพง  และเมื่อลง Windows ได้แค่ Windows โปรแกรมอื่นเราต้องหามาลงเพิ่มเติมอีก

ลำพังแค่ Windows 7  Home  Basic  แบบ  OEM  ที่ลงได้ครั้งละ  1  เครื่องไม่สามารถย้ายไปลงเครื่องอื่นได้  ถ้าเครื่องนั้นพังต้องซื้อใหม่ (โปรแกรม)  ก็ตกสองพันห้าแล้ว  ที่ อบต. มีตั้งสิบกว่าเครื่องเป็นเงินเท่าไร  ไหนยังจะโปรแกรมประกอบอื่นอีก  ผมว่าแต่ละที่  แต่ละ อบต. ถ้าใช้โปรแกรมแท้ทั้งหมดคิดเป็นเงินค่าซอฟต์แวร์ต่อเครื่องคงหลายตังค์

สำหรับราคา Windows  Ultimate  ที่ร้านเขาชอบลงของเถือนให้เรานั้น  แบบ  OEM  ราคาหกพันกว่าบาทครับ  และแบบ  FPP  ที่ลงได้ทีละเครื่องเหมือนกันแต่สามารถเปลี่ยนเครื่องที่ติดตั้งได้  ราคาเจ็ดพันกว่าบาท  นี่ไม่รวมโปรแกรมประกอบอื่นนะครับ

สำหรับผม  ได้ยินปลัดถามแบบนี้ถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับ  ที่หัวหน้าในองค์กรเริ่มถามหาซอฟต์แวร์แท้กันแล้ว  อีกหน่อยพอใช้ของแท้กันแพงๆ คงเกิดเสียดายเงิน  เราคงหันมาหาของแท้อีกแบบหนึ่งที่ให้ใช้ได้ฟรีๆ …ผมฝันไปหรือเปล่า…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments