586ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้โพสข้อความบนเฟสบุ๊ค  2  เรื่องโดยท่านบอกว่าได้มาจากแหล่งข่าว

เรื่องแรก  กรมบัญชีกลาง  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือ  สตง.  แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้หารือร่วมกันในหลายเรื่องอย่างเช่น  การจ่ายเงินโบนัส  การให้ทุนการศึกษา  เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  การจัดเก็บ จปฐ.  ซึ่ง  สตง.  บอกว่าจะพยายามให้ดำเนินการชะลอจ่ายทั้งหมด  (โดยเฉพาะทุนการศึกษา  และโบนัส – คนพอชอ)  ส่วนทางกรมส่งเสริมฯ ได้ชี้แจงไปว่า  รอให้กฤษฎีกาตีความออกมาตามเรื่องที่ร้องเรียนไปก่อน  หากตีความออกมาว่าอย่างไร  ก็ต้องว่าไปตามนั้น

แล้วถ้าหากว่ากฤษฎีกาตีความออกมาว่า  กรมส่งเสริมฯ ทำผิดระเบียบ  สนุกแน่ครับพี่น้อง  ทุนการศึกษาและเงินโบนัสต้องคืนเงินทั้งหมด  แล้วพี่น้องคิดว่าคนท้องถิ่นจะยอมหรือ  ผมว่าตัวแทนของชมรมต่างๆ เป็นต้องออกมาเรียกร้องบนถนนแน่

เรื่องที่สอง  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  ดร.ศรายุทธ  บอกว่าเขาให้ท้องถิ่นจัดเก็บฐานข้อมูลเอง  ใช้งบของท้องถิ่นจ้างเองของใครของมัน  สั่งพิมพ์แบบจัดเก็บเอง  ถ้าพัฒนาชุมชนอำเภอต้องการข้อมูลก็ขอมาที่ท้องถิ่นได้

ผมจำได้ว่า  หัวหน้าสุรศักดิ์  แป้นงาม เคยบอกไว้ในการอบรมครั้งหนึ่งเมื่อคราวเกิดเรื่องนี้ใหม่ๆ ว่า  ท้องถิ่นสามารถพิมพ์แบบจัดเก็บเองได้  แต่ต้องไม่มีคำว่า  จปฐ.  ในแบบจัดเก็บนั้น  และในการทำโครงการเบิกเงิน  ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดเก็บ  หรือบันทึก (ในกรณีมีโปรแกรมเอง) ก็ต้องไม่มีคำว่า  จปฐ.  ด้วยเหมือนกัน  เรื่อง  จปฐ.  นี้คงอีกยาวครับ  รอให้ผู้ใหญ่ในกรมเขาเคลียร์กันก่อน  มีหนังสือสั่งการแจ้งมาว่ายังไงค่อยว่ากันอีกที  แต่ขออย่างเดียว  พัฒนากรอำเภออย่าสั่งเหมือนตัวเองเป็นหัวหน้า  ผมต้องการความร่วมมือกันทำงาน…แค่นั้น…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments