ภาพวัยเรียนแผนกเขียนแบบเครื่องกลในรั้วไทย-เยอรมัน  ขอนแก่น  เมื่อครั้งกระโน้นผุดขึ้นมาด้วยความอาลัยเมื่ออาจารย์เบิ้ม  เอกสิทธิ์  เซ็นหอม  เพื่อนผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในสถาบันการศึกษาเดิมของเราโทรมาบอกว่า  อาจารย์อวยชัย  จันทร์เพ็ญ  เสียแล้ว

อาจารย์อวยชัยเป็นครูที่ลูกศิษย์ในแผนกเขียนแบบเครื่องกลรักมาก  ทั้งๆ ที่แกดุ  แกด่า  แกว่าบรรดาลูกศิษย์อย่างพวกเราทุกวัน  ผมยังจำได้เวลาที่อาจารย์แกเรียกไปรับงานเขียนแบบคืน  แกจะตรวจและอธิบายไปด้วยว่าสิ่งไหนทำได้  อันไหนไม่ควรทำ  แต่ละคนใช้เวลายี่สิบสามสิบนาที  แล้วลูกศิษย์ในห้องตั้งสามสิบคน

เมื่อคราวที่มีงานมุทิตาจิตอาจารย์อวยชัย  จันทร์เพ็ญ ผมก็ไม่ได้ไปร่วมงาน  เนื่องจากติดภารกิจที่สำนักงาน  มาคราวนี้ก็เหมือนกัน  ผมทราบข่าวจากเพื่อนคืนวันศุกร์  ซึ่งเช้าวันเสาร์ผมต้องไปทำหน้าที่พิธีกรในงานวันเด็กที่ อบต.โคกกลางจัดขึ้น  อย่างไรก็ตามครูคงรู้ว่าผมและเพื่อนเขียนแบบเครื่องกลทุกคนรักครู  ไปสู่ที่ชอบครับครู

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments