logo

แรกที่เห็นโลโก้ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่ประธานชัชนำไปให้ดูในที่ประชุมเพื่อขอความเห็นว่า  ควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ  หรือสีเป็นแบบไหนนั้นยังมองไม่ค่อยออกหรอก  ด้วยที่เราเห็นมันเป็นภาพที่ปริ๊นซ์บนกระดาษสีจืดธรรมดา

มาวันหนึ่งอยากนำเสื้อไปปักโลโก้ชมรมฯที่กระเป๋า  เลยอยากได้ไฟล์ภาพโลโก้ชมรมฯ จากประธานชัช  เพื่อเวลาไปสั่งปักช่างปักจะได้เห็นภาพตัวอย่างได้ชัดเจน  ประธานก็ใจดีนะครับส่งมาให้อย่างรวดเร็วเลยทางเฟสบุ๊ค

โลโก้ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.  เป็นรูปเชือกวงกลมสองวง ที่หมายถึง ความกรมเกลียว  สามัคคีของประชาชน  ด้านในระหว่างเชือกสองวงเป็นพื้นสีม่วงอ่อน  สื่อถึงความมีพลังทางความคิด  มีชื่อชมรมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโค้งไปตามเชือกวงกลม  ด้านในมีรูปหลังคาไทยลายกนก หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการพัฒนายังคงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้  ต่อจากหลังคาลงมาเป็นฟันเฟือง ที่หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของนักพัฒนาชุมชน โค้งลงมาคล้ายกับจะเป็นรูปหัวใจด้วยดอกบัวบานและรวงข้าว

ซึ่งดอกบัวบาน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองด้านสวัสดิการ  ส่วนรวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  ตรงกลางจะเป็นรูปมือสีทองสองมือ ที่หมายถึง นักพัฒนาชุมชนที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนและประเทศ  และรูปคนสีแดง  สีน้ำเงิน ตรงกลางหมายถึง ประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขกับการดำเนินชีวิตอย่างถ้วนหน้า

แม้จะมีสัญลักษณ์มาก  แต่ความหมายดีๆ ทั้งนั้นครับ  สรุปแล้วโลโก้ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.  บอกถึง  นักพัฒนาชุมชน อปท. ที่ใช้พลังความคิดสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการที่ดีในแนวทางของความเป็นไทย นั่นเอง…หรือท่านว่าไง…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments