มีน้องนักพัฒนาชุมชนคนหนึ่งที่เพิ่งเปลี่ยนสายมาเป็นนักพัฒน์ได้ห้าเดือนถามมาทางหน้าแฟนเพจ คนพอชอ ว่า  การจัดทำแผนชุมชนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  มีปฏิทินการจัดทำแผนชุมชนหรือเปล่า  เราต้องทำอย่างไรบ้าง  ดูระเบียบตัวไหน

ผมเคยเขียนเรื่องขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชนไว้ ที่นี่ นานมาแล้วเข้าไปอ่านได้  แต่ในการปฏิบัติงานจริงอาจจะมีการปรับบ้างนิดหน่อย  อย่างขั้นตอนการเตรียมวิทยากรกระบวนการซึ่งปกติก็จะเป็นนักพัฒน์เป็นหลักอยู่แล้ว  เวลาทำงานจริงคงไม่ได้เตรียมเป็นวันหรอกครับ  อาจจะเป็นการชวนพูดคุยกับคนเฒ่า  คนแก่ที่เข้าร่วมเพียงแต่การคุยเสียงดังหน่อยให้คนอื่นได้ยินทั่วทั้งงาน  เช่น ชวนคุยเรื่องความเป็นมา  ประวัติของการเกิดขึ้นของหมู่บ้านแห่งนี้  เป็นต้น

แต่ที่ต้องเตรียมก่อนเป็นเวลานานคือ  ข้อมูลของหมู่บ้านครับ  ถ้ามีข้อมูล จปฐ.  ขอมูล กชช. 2 ค.  ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนที่หาไม่ค่อยได้  เพราะในหมู่บ้านหนึ่งมีคนทำไม่ถึงห้าเปอร์เซนต์  ก็นำมาใช้ประกอบด้วย  รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่คนในพื้นที่รู้ดีอย่างข้อดี  ข้อเสียในหมู่บ้านทุกอย่างทุกประเภท  และมองแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร  เพื่อจะนำมาใช้ในขั้นตอนต่อไปคือ  การเรียนรู้ของชาวบ้านโดยเวทีประชาคมเพื่อจะได้เป็นแผนชุมชนออกมาในท้ายที่สุด

ถ้าเป็นแนวทางของอาจารย์เต็ด  พรชัย  จากขั้นตอนแรกสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นกระบวนการแบบ  AIC  Apprecition  Infiluence  Control  ครับ  เริ่มจากให้แบ่งกลุ่มแล้วให้ชาวบ้านวาดภาพหมู่บ้านในอดีตที่ผ่านมา  ภาพหมู่บ้านในปัจจุบัน  และอนาคต  เป็นการวิเคราะห์หมู่บ้านในรูปแบบใช้ภาพวาดมาประกอบ  โดยเฉพาะภาพอนาคตสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาได้

ในการทำงานจริง  การให้ชาวบ้านวาดภาพอาจยุ่งยากนิดหนึ่ง  คงต้องปรับเปลี่ยนเป็นให้เจ้าหน้าที่ อบต. วาดให้โดยใช้การถามชาวบ้านแทนว่าอะไรเป็นอะไร  อยู่ตรงไหน  ยังไงก็ลองปรับใช้ดูครับ  เรื่องนี้ผมมีแผนอยู่ว่าจะทำสื่อออกมาให้เรียนรู้กัน…รอนิดหนึ่ง…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments