585

เราต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่า  หน่วยงานราชการนี่แหละที่เป็นแหล่งละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรา  เอาแค่กรมเดียวก็ได้ครับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละตัวดี  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ  ลองเข้ามาตรวจสอบซอฟต์แวร์ดูสิครับ  ท่านจะพบว่าโปรแกรมที่เราท่านใช้อยู่เนี่ยมีแต่ของเถื่อนทั้งนั้น  จนไม่กล้าจะคิดเป็นมูลค่าออกมา

เมื่อปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมฯสร้างโปรแกรมออกมาเพื่อให้ท้องถิ่นใช้งาน  แทนที่จะสร้างซอฟต์แวร์มาแทน  windows  ซะก่อน  แล้วค่อยสร้างโปรแกรมใช้งานต่างๆ ออกมา  แต่ตอนนี้กรมส่งเสริมฯบังคับให้ใช้กับ   windows  แท้  มันก็ดีอยู่หรอกที่ใช้ของแท้  แต่เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งอย่าง  sipa  ทำซอฟต์แวร์ออกมาให้ใช้ฟรี  ก็สมควรที่จะใช้  ผมเห็นบางประเทศนำอูบุนตูมาดัดแปลงใช้เป็นซอฟต์แวร์แห่งชาติของประเทศเขานึกน้อยใจประเทศนี้จริงๆ ครับ

เมื่อข้าราชการยังไม่ยอมใช้ลินุกซ์  ทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานราชการคือ  ให้ข้าราชการหันมาใช้  Libre  Office  แทน  Word  ที่คุ้นเคย

ความจริงถ้าจะบังคับให้ข้าราชการใช้ระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่วินโดน์ที่คุ้นเคยเป็นไปได้นะครับ  ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้  เพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อย  และควรจะเริ่มต้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อน  เพราะข้าราชการอายุยังน้อย  และมีความกระหายในการเรียนรู้มากกว่าข้าราชการแก่หลายกระทรวง

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เถอะ  ก่อนจะสาย…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments