@Kim  Narongsak  สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) นำเรื่องบัตรประจำตัวคนพิการ  และปัญหาที่เกิดขึ้นมาโพสในห้องสมาชิกชมรมฯ  ซึ่งเรื่องนี้เพื่อนนักพัฒน์หลายคน หลายจังหวัดเจอมาแล้ว  เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

คนพิการรายเก่าที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการอยู่  ต่อมาบัตรคนพิการหมดอายุ  นำบัตรไปต่ออายุเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้ทันที  ต้องให้คนพิการไปตรวจกับหมอเพื่อนำใบรับรองความพิการมายืนยันอีกครั้งหนึ่ง  แล้วก็ต่ออายุไม่ได้  อาจจะด้วยสาเหตุหายจากความพิการหรืออะไรอย่างอื่น (เคสตัวอย่างเป็นตาบอดข้างเดียว) สิทธิในการรับเงินเบี้ยความพิการจะต้องสิ้นสุดลงตามระเบียบ  ปัญหาคือ เราจะตัดสิทธิเขา (คนพิการ) ตั้งแต่วันไหน  วันที่หมดอายุตามบัตร  หรือวันที่เขาแจ้งมาว่าต่อบัตรไม่ได้  เพราะคนพิการบางคน  เราตรวจสอบสิทธิประจำปีถึงรู้ก็มีว่าบัตรคนพิการตัวเองหมดอายุ

@Ram  Chintamas  มาไขข้อข้องใจวานนี้ว่า  กรณีนี้ (เท่านั้น) ต้องระงับการจ่ายตั้งแต่  เมื่อไม่สามารถต่อบัตรได้  การจ่ายก่อนหน้านี้ไม่ต้องเรียกเงินคืน  คือเมื่อเราตรวจสอบคุณสมบัติประจำปีว่าคนพิการรายใดบัตรหมดอายุ  เมื่อทราบแล้วก็ระงับการจ่าย  ซึ่งผมว่าในความเป็นจริงคงจะมีคนพิการมาฝากบัตรไปต่ออายุ  ถ้าเราต่ออายุไม่ได้  นั่นแหละครับระงับ  ที่จ่ายมาก่อนหน้านั้นไม่ต้องเรียกเงินคืนถือว่าจ่ายโดยชอบแล้ว

ปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่า  อีกหน่อยสมาชิกห้องชมรมพัฒนาชุมชนบนเฟสบุ๊คคงได้ยิน  ได้ฟังกันบ่อยขึ้น  คนที่โดนหนักที่สุดคงเป็นนักพัฒน์  โดนทั้งคนพิการด่า  โดนทั้งนายกว่า  ไม่มีใครกล้าไปว่าหมอหรอกผู้ตรวจหรอกครับ  ก็เขาเคยได้รับเบี้ยแล้วมาตัดเบี้ย  เป็นเรื่อง  ยิ่งปีงบหน้าเงินเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยคิดแล้วเหนื่อยล่วงหน้าเลยนะเนี่ย

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments