บทความนี้ผมเขียนล่วงหน้านะครับ  ตั้งเวลาไว้ให้เผยแพร่วันปีใหม่ ๒๕๕๖  และต้องขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยที่ทนอ่านมาได้อีกปี (ฮา)

เริ่มต้นปี ๒๕๕๖ ด้วย MV ของ Girls’ Generation ใน Dancing Queen ละกันนะครับ  ฟังไม่รู้เรื่องก็ปิดเสียง  ดูเฉพาะภาพ  แต่ผมว่าคนตรีมันเป็นภาษาสากล  รู้เรื่องทุกภาษาทุกเพลงอยู่แล้ว

ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป  สวัสดีปีใหม่ ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments