ผมไปร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง  แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  จัดขึ้นที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2555  มาครับ

ความจริง พมจ. มีหนังสือไปหา อบต. เพื่อให้ประสานคณะทำงานใน ศพค. ให้เข้าอบรม  แต่ผมไม่ได้บอกน้องที่ทำงานให้แจ้ง  เนื่องจากดูเรื่องที่อบรมแล้ว  คาดว่าคงไม่พ้นผมเหมือนเคย  เรื่องนี้  ผมและเพื่อนนักพัฒน์หลายคนรับทราบมาตั้งแต่คราวที่ไปอบรมเรื่องสวัสดิการชุมชนเมื่อปีงบที่แล้วว่า  ศพค.จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนแบบบังคับให้แล้ว  ใครอยากได้เขียนโครงการขอเอง  จนถามไถ่กันเรื่องโครงการในหมู่เพื่อนนักพัฒน์แล้วก็ได้ทราบว่าทาง พมจ. (บางจังหวัด) แจ้งว่าไม่มีเงินให้หรอก  จนผมต้องเก็บโครงการเข้าลิ้นชักไป

พอได้เข้ารับฟังการบรรยายในวันนี้  ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าเพื่อนบางจังหวัดทำไมไม่อยากเขียนโครงการส่งเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ศพค.  เพราะผู้อนุมัติคือส่วนกลาง  กรุงเทพครับไม่ใช่ พมจ.  แล้วเขียนโครงการมามักจะไม่ผ่าน  เพราะนักพัฒน์ อปท. มักจะเขียนโครงการมาไม่ละเอียด  โดยเฉพาะข้อ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

ปกติเวลาที่เราเขียน  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  มักจะเป็น  1.  เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  2.  ประชุมคณะทำงาน  3.  ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  4.  ดำเนินการตามโครงการ  5.  รายงานผล  ประมาณนี้เป็นประจำ  ซึ่งวิทยากรเขาแนะนำว่า  ต้องเขียนให้ละเอียดมากกว่านี้  ไอ้ดำเนินการตามโครงการเนี่ย  บอกมาว่าทำอย่างไรบ้าง  และอีกอย่างหนึ่งคือ  ตัวชี้วัด  ซึ่งเขาแยกออกมาเป็นปริมาณและคุณภาพ  ส่วนของท้องถิ่นมักจะไม่ค่อยมีการวัดในเชิงวิชาการเท่าไร

คนที่จะเขียนโครงการขอเงินอุดหนุน  ถ้าต้องการจริงๆ ควรจะส่งโครงการให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ดูก่อนเพื่อปรับแก้นะครับ  รอบต่อไปเดือนกุมภาพันธ์นี้  ตอนนี้ผมขอไปเรียนรู้การเขียนโครงการก่อนครับ  หรือเราจะไม่เขียน  กลัวได้เงินน่ะครับ  ขี้เกียจทำ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments