582

น่าจะเป็นเจ้าประจำสำหรับการเป็นพิธีกรในงานของสำนักงานทุกงาน  และผมคิดว่าน่าจะเป็นทุก อปท. ด้วยนะที่พิธีกรต้องเป็นของ นักพัฒนาชุมชน อาจจะมีบาง อปท. ที่มีตำแหน่งประชาสัมพันธ์  นักพัฒน์ท่านนั้นอาจจะรอดตัวไป

ในบล็อกแห่งนี้ผมเคยเขียนถึงการเป็นพิธีกรอยู่หลายครั้ง  ไม่ว่าจะเป็น

เตรียมตัวเป็นพิธีกร

พิธีกรนะเหรอ…ยังอยู่ในขั้นเตรียมตัว

พิธีกรมือใหม่

พิธีกรงานแรกหลังจากอบรม

พิธีกรในขั้นตอนที่สามของแผน PDCA  และอื่นๆ อีกมากมายท่านสามารถค้นหาอ่านทบทวนได้ในบล็อกนี้

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “โคกกลางเกมส์” ครั้งที่ 15 ที่มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 นี้ก็เหมือนทุกปีล่ะครับ  พิธีกรคือผมเหมือนเคย  ความจริงผมทำหน้าที่แบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่  ใครก็สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยไม่ได้มานำเรื่องราวมาเสนอในที่นี้  แต่คราวนี้อยากนำทิปเล็กๆ มาเล่าให้ท่านได้ฟังกัน

ในการทำหน้าที่พิธีกรในงานของคนอื่น  ผมจะมีขั้นตอนคร่าวๆ ของผม เช่น กล่าวทักทาย  แนะนำตัวเอง  บอกวัตถุประสงค์ของงาน  บอกกำหนดการ  พร้อมทั้งนัดแนะกับผู้ร่วมงานว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลัง  ถ้ากำหนดการของเขาทำมาดี  ทำมาละเอียด  จะไม่ค่อยมีปัญหา  เราก็ดำเนินการตามนั้นได้ไม่มีปัญหา

แต่ปัญหาส่วนมากของผมคือ  เจ้าของงานเปลี่ยนแปลงกำหนดการของงาน  หรือรายละเอียดของงานแล้วไม่แจ้งผม  อย่างวันงานโคกกลางเกมส์  มีการเปลี่ยนลำดับขั้นตอนของหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 12 ก่อนแต่ผมไม่ทราบก็ประกาศบอกไปว่าหมู่ 1 ก่อน  แต่ก็มีคนตะโกนบอกมาว่าไม่ใช่  เล่นเอาผมงงนะครับ  เพราะผมคุยกับผู้จัดแล้ว  แต่คนบอกเปลี่ยนเขาก็บอกว่าเขาคุยกับผู้จัดงาน  เจ้าของงานแล้ว…เหนื่อยใจ

ผมถึงบอกว่าบางครั้ง  กำหนดการทำออกมาแบบคร่าวๆ คนทำเข้าใจ  แต่คนดู  คนอ่านที่ไม่ได้เตรียมงานอย่างเราไม่เข้าใจ  และบางครั้งเตรียมงานไว้แต่ไม่มีในกำหนดการ  เล่นเอาพิธีกรหน้าแตกก็มีมาแล้ว  เพราะฉะนั้นคนเป็นพิธีกรจึงต้องดูกำหนดการให้ละเอียด  แล้วเขียนขึ้นมาใหม่ให้เราเข้าใจ  พร้อมทั้งนัดแนะกับคนคุมเครื่องเสียงให้ดีว่า  ตอนไหนเปิดเพลงอะไร  ไม่งั้นยุ่งครับ

ส่วนภาพประกอบต้องคุยกับน้องคนเก็บภาพ  ไม่มีภาพพิธีกรเลยครับ  มีเคืองแน่นอน (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments