560

ขึ้นชื่อเรื่องมาอย่างนี้ไม่ได้จะบอกว่า  การดื่มสุราหรือการกินเหล้าเป็นสิ่งที่ดี  ไม่ได้มาบอกเหตุผลสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองกินเหล้าต่อไปได้  แต่ไปเห็นข่าวร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแแอลกอฮอล์บนทาง  พ.ศ. …..  ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา  เลยเกิดความสงสัยว่า  มันจะเป็นกฏที่ออกมารังแกคนจนหาเช้ากินค่ำหรือเปล่า

สาระสำคัญของประกาศนี้คือ  “ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก  ยกเว้นที่ส่วนบุคคล  เนื่องจากผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย”

กฏนี้มีผลกับคนจำนวนมากนะครับ  คนที่มีรายได้จำกัดเพียงเล็กน้อย  ไม่ว่าเราจะเรียกพวกเขาว่า  คนหาเช้ากินค่ำ  หรือคนจนก็ตาม  กฏนี้มีผลกระทบกับเขาโดยตรงเลย  ถามคนคิด  ถามคนออกกฏจริงๆ ว่าคุณจะให้เขาเหล่านี้ไปสังสรรค์กันที่ไหน  ถ้าไม่ใช่ร้านลาบบนฟุตบาท

วันที่ 20 ได้รับเงินค่าแรงจากการทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้าง  จะชวนเพื่อนไปสังสรรค์หน่อยตามประสาคนเงินเดือนน้อย  คุณคิดว่าเขาจะไปที่ไหนล่ะ  ลานเบียร์หน้าห้างหรือไง  ร้านลาบบนฟุตบาทแถวที่พักก็สุดหรูแล้ว  พอไปถึงแม่ค้าขายลาบบอกว่า  มีแต่ลาบไม่มีเหล้าขาย  คนเหล่านี้เขาจะรู้สึกยังไง  มันมากกว่าสองมาตรฐานนะครับ

แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์  ร้านลาบบนฟุตบาทหน้าลานเบียร์ถูกจับเพราะขายเหล้า  แต่รานเบียร์ไมู่กจับระวังเรื่องนี้ดีๆ เรื่องเล็กๆ อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้  ที่สำคัญคือ  หมอที่เป็นตัวแทนของกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีทัศนคติกับคนกินเหล้าว่า  คนกินเหล้าแล้วมักจะไปทำร้ายคน  ข่มขืน  ก่ออาชญากรรม  อันตรายมาก…ขอบอก

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments