ผมเคยบ่นไว้ในนี้แหละครับหลายครั้งหลายหน  ต่างกรรมต่างวาระกันว่า  การตั้งคำถามในห้องชมรมพัฒนาชุมชนบนเฟสบุ๊คมักจะซ้ำกัน  เนื่องเพราะเฟสบุ๊คมันมาเร็วไปเร็วครับ  บางคนไม่เคยเข้ามาอ่านเลย  พอเกิดความสงสัยเข้ามาปั้บก็ถามทันที  ไม่ยอมค้นหาเรื่องที่อยากรู้ก่อน  ที่ไม่ยอมค้นหาเป็นเพราะไม่รู้ว่ามันค้นหาเรื่องที่โพสไว้แล้วยังไง  บางคนและหลายคนขี้เกียจ

แน่นอนครับคนที่เข้ามาเช็คข้อมูลข่าวสารในห้องนี้เป็นประจำ  ย่อมจะต้องรับรู้ได้ในเรื่องถามแล้วถามอีกนี้  ตอบไปก็หลายครั้ง  ระเบียบก็เขียนไว้ชัดเจน  แต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงถามกันมาได้ถามมาดี  โดยเฉพาะเรื่อง  ผู้รับเบี้ยเสียชีวิตต้องจ่ายหรือไม่จ่าย  และผู้รับเบี้ยย้ายออกนอกพื้นที่  ปีงบประมาณต่อไปใครจ่าย

หนึ่งในผู้ที่รับรู้จนเบื่อ (มากกว่าผมและใครหลายคน) คือ @Ram  Chintamas ที่เป็นผู้ออกระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพนี่แหละครับ

เมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่านโพสในห้องชมรมพัฒนาชุมชนแบบประชดประชันนิดๆ ประมาณว่า  จะออกหนังสือซักซ้อมแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ  โดยพิมพ์เป็นภาษาไทย  สื่อถึงผู้อ่านว่า  ภาษาไทยครับ  ชัดเจนไม่ต้องแปล  เขียนมาว่ายังไงก็ตามนั้น  แล้ววันนี้หนังสือออกมาแล้ว  ผมเข้าไปอ่านแล้วก็ตามที่ท่านว่าไว้ครับ…ชัดเจน  ห้ามแปล (ฮา)

อย่างกรณีการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยทั้งสองประเภท  ให้ผู้บริหารสั่งระงับการจ่ายทันที  ซึ่งเป็นไปตามสิทธิของผู้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น  สิทธินั้นไม่ได้เป็นสิทธิที่ตกแก่ทายาท  จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้คนอื่นได้  หรือ  กรณีการจ่ายเงินในต้นเดือนภายในวันที่  10  ของเดือนนั้นๆ ก็เพื่อให้ผู้รับเบี้ยนำไปดำรงชีพ  ที่เรานักพัฒน์ทั้งหลายเรียกกันว่าเพื่อ ยังชีพ นั่นแหละครับ

อีกกรณีหนึ่งคือ  กรณีย้ายที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยหลังจากที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว  ก็ให้ อปท.นั้นจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิจนกว่าเขาจะไปลงทะเบียนกับ อปท.ใหม่  คือจนกว่าเขาจะมีชื่อใน อปท.แห่งใหม่ของบไปที่กรมฯล่ะครับ  ผมอธิบายท่านอาจจะไม่เข้าใจ  ผมว่าท่านเข้าไปอ่านเองดีกว่าครับ  เชิญครับพี่น้อง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments