สืบเนื่องมาจากข่าวปฏิทินของชนเผ่ามายาที่ทำไว้เพื่อทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็นระยะเวลาหลายพันปี  มาสิ้นสุดลงตรงวันที่  21  ธันวาคม  2012  พอดี  เลยเกิดการตีความกันว่า  ปฏิทินที่ไม่มีวันเวลาต่อไปนี้อาจจะเป็นการสิ้นสุดของเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ บนโลก  หรือวันสิ้นโลก  แม้จะมีนักวิทยาศาสตร์ออกมาบอกว่า  มันไม่เป็นอย่างนั้น  โลกจะไม่แตกอย่างที่เข้าใจกัน  ก็ไม่มีใครเชื่อมากนักในหมู่คนที่เชื่อ

ยิ่งมีข่าวว่า  จะเกิดพายุสุริยะที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหว  และเหตุอื่นๆ ที่อาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิต  ยิ่งทำให้คนที่เชื่ออยู่แล้วใจห่เหี่ยวขึ้นไปอีกร้อยเท่าพันทวี  บางคนถึงกับบอกว่า  “ฉันจะไม่ขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด”  แล้วคอยดูนะ  ถ้าปีใหม่นี้มีข่าวเครื่องบินตกแล้วล่ะก็  เป็นเรื่อง

แม้ผมและเพื่อนคนพอชอจะเชื่อว่า  เราคงจะได้ฉลองปีใหม่กันในปีนี้และปีอื่นๆ อีกต่อไปอีกเรื่อยๆ เท่าทีสังขารเราจะไหว  แต่เราก็ถามกันเล่นๆ ว่า  ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆ เราจะทำยังไง  เราจะทำอะไร  เราจะจัดการกับชีวิตของเรายังไง  ในอีก  10  วันที่เหลือนี้

คำตอบออกมาแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะความสนใจของแต่ละคน  หลายคนบอกว่า “อยู่กับครอบครัว” ถึงจะมีอะไรที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต  แต่ถ้าได้อยู่กับครอบครัว  ได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา  ถึงจะตายก็คงจะมีความสุข  อันนี้ผมยืนยันให้ไม่ได้ครับ  ไม่มีประสบการณ์จริงๆ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments