เมื่อมายุ 19 พรรษา  ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล

ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง  ถึงกระนั้นยังไม่พอ

พระราชกรณียกิจ  หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ

ประเทศไทยมีวันนี้หนอ  ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน  มีใครได้เห็นได้ยิน

ก็ใครหนอใครดวงใจไฝ่ถวิล  เป็นผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ  ผู้ปิดทองหลังพระ

65 ปี ทำเพื่อราษฏร์  ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ

มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย  ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา

ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ  ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว

ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน

พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน  มีใครเห็นใจสงสาร

ก็ใครหนอใคร  ค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน  เป็นผู้ปิดทองหลังพระ

ผู้ปิดทองหลังพระ  ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพล  อดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย  เป็นดวงใจของแผ่นดิน

ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย  ศูนย์รวมใจแผ่นดิน  ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments