ผมเคยเขียนถึงเรื่องการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับ  หลังจากที่คุยกับปลัด อบต.หลายคนในงานอบรมวินัย  ซึ่งมีทั้งบอกว่าจะยกและบอกว่ายังไม่ยกตามที่ผมได้เขียนเล่าไว้ใน อบต.จะถูกบังคับยกฐานะเป็นเทศบาล ถ้าท่านยังไม่อ่านคลิกเข้าไปอ่านก่อนได้ครับ  ก่อนที่จะมารับทราบความชัดเจน

ความชัดเจนการยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ จากปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา ที่โพสวีดีโอไว้บนเฟสบุ๊คบอกว่า  เปิดสภาผู้แทนราษฎรครั้งหน้าประมาณกลางเดือนธันวาคม  ทางรัฐบาลจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาแน่นอน  ตอนนี้กำลังต่อรองกันอยู่  ซึ่งปลัดเชื้อท่านได้บอกว่าให้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนบังคับยก

ในพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่  ทั้งนายก  สมาชิกฯ  ปลัด อบต.  เชื่อว่าจะมีการบังคับยกฐานะ อบต.เป็นเทศบาลแน่นอนในต้นปี  2556  นี้ก่อน ป.เชื้อบอกอีกครับ  และเมื่อถึงคราวที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อหมดวาระประมาณเดือนตุลาคมคงเป็นการเลือกนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล  แต่ในใจของนายก  กับสมาชิกคิดไปคนละทาง

นายกคิดถึงเรื่องงบประมาณเป็นอันดับแรก  เพราะถ้าเป็นเทศบาลรัฐให้เงินอุดหนุนต่อหัวต่อคนเกือบ  600  บาท  ต่างจากทีเคยได้เมื่อเป็น อบต.ลิบลับ  ผมไม่รู้เหมือนกันว่านายกคิดหรือเปล่าว่า  เมื่อเป็นเทศบาลทั่วประเทศเกือบ  8,000  แห่ง  เงินส่วนนี้มันจะต้องเพิ่มขึ้น  แล้วรัฐบาลจะเพิ่มให้มั้ย  หรือเขาจะจัดสรรใหม่ในงบรวมเท่าเดิม

สมาชิกสภาฯจะคิดถึงรูปแบบที่เคยเป็น  คือสมาชิกหมู่บ้านละ  2  คนจะต้องหายไปเมื่อเป็นเทศบาล  การเลือกตั้งแบบเขต  เขตเลือกตั้งละ  6  คน  ไม่เกิน  2  เขต  12  คนจะมาแทน  ความเป็นผู้แทนของประชาชนรายหมู่บ้านจะหายไป  เพราะสมาชิก  12  คนคงไม่ได้มาจากทุกหมู่บ้านแน่นอน  และที่สำคัญคือไม่มั่นใจว่าจะได้กลับมาเป็น สท. กับเขาอีกมั้ย

รายละเอียดที่ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา ได้เล่าไว้ในรูปแบบวีดีโอที่ท่านบันทึกไว้แล้วส่งขึ้นเฟสเลย  ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่หน้าแฟนเพจของ คนพอชอ ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments