ได้ยินประธานชุมชนประกาศเสียงมาตามสายว่า  ให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบส่วนสถานที่  วันเวลาฟังได้ไม่ชัดว่าที่ไหน  แต่ให้สงสัยว่า “โรคคอตีบคืออะไร” หรือว่ามันมีของมันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สนใจเลยไม่รู้สึกคุ้นเคย  อาศัยว่าช่วงนี้ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน  เมื่ออยากรู้เลยต้องไปหาความรู้จากที่นั่นแหละ  ด้วยความเอื้อเฟื้อจากคุณพี่พยาบาล

โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  Corynebacterium  diphtheriae  ที่สามารถสร้างพิษ (exotoxin) ซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบ  มีเนื้อตายเป็นแผ่นฝ้าเกิดขึ้นในลำคอ  และมีการตีบตันของทางเดินหายใจ  จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ  นอกจากนี้ exotoxin ของเชื้อยังสามารถทำอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ  และเส้นประสาทส่วนปลายอีกด้วย  โรคคอตีบเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง  โดยประมาณแล้วผู้ป่วย  10  รายจะมีเสียชีวิต  1  ราย  ซึ่งผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้จากทางเดินหายใจอุดตัน  หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

โรคคอตีบติดต่อทางการหายใจ  จากการไอ  จามรดกัน  หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด  เชื้อจะเข้าสู่ผู้สัมผัสทางปากหรือการหายใจ  บางครั้งติดต่อโดยการใช้ภาชนะร่วมกัน  เช่น  แก้วน้ำ  ช้อน  หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก  ระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง  2 – 5  วัน  เชื้อจะอยู่ในลำคอของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาได้ประมาณ  2  สัปดาห์  แต่บางครั้งอาจนานถึงหลายเดือนได้  ผู้ที่ได้รับการรักษาเต็มที่เชื้อจะหมดไปภายใน  1  สัปดาห์

หลังจากระยะฟักตัวจะเริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก  มีอาการไอเสียงก้อง  เจ็บคอ  เบื่ออาหาร  ต่อมาจะเริ่มมีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทาในลำคอ  ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ  หายใจไม่ออก  มีอันตรายถึงตายได้  หากเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยอาจมีอาการหัวใจเต้นผิดปกตินำไปสู่อาการหัวใจวาย  หรืออาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา  แขนขา  หรือกระบังลมได้

แนวทางป้องกันคงต้องบอกว่า  ให้ไปฉีดวัคซีนเท่านั้นครับ  วานนี้ผมไปรอคิวสองรอบ  คนเยอะมากจนต้องถอยออกมา  เดี๋ยววันหยุดนี้จะไปแก้ตัวใหม่

ที่มา  เอกสารเผยแพร่ความรู้โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments