เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักพัฒน์ว่า  ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  แล้วก็ต้องมีการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ  2557

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแจ้งเป็นหนังสือมาเมื่อบ่ายวานนี้ว่า  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเข้าไปบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ได้ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  15  มกราคม  2556  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณ  แล้วก็จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  2557  ต่อไป

แล้วก็มีคนมาบ่นไว้ในเฟสทันทีเหมือนกันว่า  ไม่รู้จะมีระบบนี้ไว้ทำไมเพราะคีย์ข้อมูลครบแต่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไม่เต็มจำนวน  ซึ่งผมคาดว่าตัวเลขนั้นน่าจะเป็นตัวเลขปรับเกลี่ยของจังหวัดที่มันลดลงอยู่แล้ว  ก็ที่อุดรกรมไม่โอนเงินคนพิการให้สองแห่ง  ยอดปรับเกลี่ยออกมายังได้รับเลยครับ  คนปรับเขาก็ถือว่าแบ่งให้ละกันอาจจะไม่ครบก็ไปหาเพิ่มเอง (มั้ง…ฮา)

ผมตั้งความหวังกับระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในปีงบ  56  ไว้มากพอดู  เพราะได้ยินผู้รับผิดชอบบอกไว้ในคราวประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุคราวก่อนว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพจะใช้ได้กับทุก  Browser  เลยอยากลองดูครับ  แล้วยิ่งผมไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการของ  Microsoft  ยิ่งทำให้อยากรู้ว่า  Ubuntu  ที่ผมใช้อยู่สามารถใช้งานได้มั้ย  ขนาดไหน

เห็นทีจะต้องมีตอนที่ 2 เพิ่มเข้ามาแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องนี้  เพราะผมเข้าระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ได้  ทำให้ไม่ได้ทดสอบว่าระบบดีหรือแตกต่างยังไง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments