สวัสดียามบ่ายอีกวันครับพี่น้องนักพัฒน์ อปท. ที่รักทุกท่าน  ที่ต้องมาในยามนี้เพราะมีข่าวด่วนที่ไม่รู้ว่าน่าตกใจหรือเปล่า  เพราะบางคนบอกว่าช่างปะไรฉันจัดการไปเรียบร้อยแล้ว (ฮา) ก็เรื่องโบนัสนั่นแหละครับพี่น้อง

เว็บของสมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย  รายงานเมื่อวานนี้ (31 ตุลาคม) ว่า  ในการประชุม ก.กลาง อบต.มีการหยิบยกเอาหนังสือทักท้วงของ สตง.ที่ทักท้วงการจ่ายเงินโบนัสของท้องถิ่น  ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ทาง สตง.เขายืนยันมาว่าผิดระเบียบ  ทางกรมส่งเสริมจำเป็นต้องทำหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา  และในระหว่างการหารือ  กรมส่งเสริมจะทำหนังสือแจ้งเวียนให้ชะลอการเบิกจ่ายโบนัสทั้งหมด

ซึ่งในเรื่องนี้ตัวแทนปลัด อบต.ได้แย้งไปว่ายังไม่ควรทำหนังสือชะลอ  เพราะมันจะกระทบต่อพนักงานและข้าราชการท้องถิ่น  อปท.ที่เบิกแล้วก็มี  ยังไม่เบิกก็มี  แต่กรมส่งเสริมบอกว่า  คนที่เบิกจ่ายไปแล้วไม่เป็นไร  แต่คนที่ยังไม่เบิกจ่ายต้องมีหนังสือแจ้งเวียนไป  เพื่อชะลอการสั่งจ่าย

ถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความออกมาตาม สตง. คนที่เบิกจ่ายแล้วก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เบิกไป  คนที่ยังไม่เบิกก็ไม่ต้องรับผิดชอบ  แต่ถ้าตีความออกมาว่าเบิกได้  อปท.ที่ยังไม่เบิกก็มาเบิกย้อนหลัง  ที่สำคัญคือ  ผลมันจะออกมาเมื่อไร  และเมื่อมันออกมาแล้ว  ถ้าหากจ่ายได้  ตอนนั้นจะมีเงินจ่ายมั้ย (ไม่อยากฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments