แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทั้งของผู้สูงอายุและผู้พิการ  เดิมทีผมตั้งใจทำเป็น e-book ออกมาเพื่อให้พี่น้องพอชอพัฒนาชุมชนได้โหลดไว้เป็นแนวทางในการรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยในปีต่อๆ ไปด้วย  แต่ว่าทำไม่ทันครับพี่น้อง  ช่วงนี้เทียวเข้าเทียวออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น  ไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรดี

เอาเป็นว่าผมนำมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังกันในนี้ละกันครับ  และผมอาจจะใช้คำว่า อบต. แทนท้องถิ่นทั้งหมดเพราะความเคยชินและตัวอย่างในนี้ขอยกเป็นปีนี้นะครับ  ใครที่อยู่เทศบาลก็อย่าน้อยใจ (ฮา)

ก่อนที่จะถึงวันที่  1  พฤศจิกายน  ให้เราทำหนังสือ

1.  ขอรายชื่อผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2496 (เกิดระหว่าง  1  ตุลาคม  2495  ถึง  30  กันยายน  2496) กับอำเภอเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

2.  ทำหนังสือถึงกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิก อบต. เพื่อให้ท่านเหล่านั้นช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียน  และ

3.  ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียน  และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน  ให้เรียบร้อย

พอถึงช่วงเวลาของการลงทะเบียน  ก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่ในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ไป  แต่ถ้าเกิดมีผู้สูงอายุรายใดที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อที่เราได้มาจากอำเภอ  ยังไม่มาลงทะเบียน  ให้ติดตามถ้าเป็นไปได้ให้ออกไปหาถึงบ้านเลยครับ  สอบถามดูว่าทำไมถึงไม่ไปลงทะเบียน  ซึ่งผมเชื่อว่าในกรณีที่ผู้สูงอายุรายนั้นอยู่ในพื้นที่และได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์คงไม่มีรายใดที่ไม่ยอมไปลงทะเบียนหรอกครับ  แต่อาจจะมีรายที่อาศัยอยู่ที่ไร่  นา  ทำให้ไม่ได้รับรู้ข่าวสารกับเขา  ก็ให้เราเตรียมเอกสารการรับลงทะเบียนไปให้ลงลายมือชื่อด้วย

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในพื้นที่  แต่ยังไม่ได้ย้ายออกไปไหน  ให้ติดตามทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ถ้ามีเวลา  หรือให้ญาติมาลงทะเบียนแทนไว้ก่อนก็ได้ครับ  บางทีเราอาจติดต่อเขาไม่ได้  และเขาไม่มีญาติพี่น้องเลย  ก็ให้ทำหนังสือบอกให้ไปลงทะเบียนเสียบไว้ที่หน้าบ้าน  หรือฝากไว้ข้างบ้าน  และทำหนังสืออีกฉบับให้ผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าเราติดตามเขาทุกทางแล้วนะ  แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้  จะมาว่าเราไม่รับลงทะเบียนไม่ได้นะ  แล้ให้ผู้ใหญ่บ้านลงลายมือชื่อรับรองไว้

หลังจากนั้นก็ทำประกาศแล้วรายงานไปยังอำเภอและจังหวัดต่อไป  รายละเอียดของระเบียบต่างๆ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ นักพัฒน์คงมีกันทุกคน  เช่น  ประกาศในกี่วันอะไรแบบนี้ผมคงไม่ต้องลงในรายละเอียด  ถือว่าเป็นการทบทวนละกันครับ  บางครั้งผมเองก็ลืมไปเหมือนกัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments