ตอนนี้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมฯแจ้งการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือนออกมาถึงจังหวัดแล้ว  โดยมีตารางการจัดสรรงบให้แต่ละ อปท. แนบมาด้วย  จากนี้ไปจังหวัดจะตรวจสอบยอดและแจ้งไปยัง อปท. ว่าได้เงินเท่าไร

ตอนที่จังหวัดแจ้งไปยัง อปท. ว่าแต่ละ อปท. ได้รับการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพเท่าไรเนี่ยแหละครับมีปัญหามาก  จังหวัดเขาให้ อปท. รายงานด้วยว่าจำนวนคนเท่าไร  จำนวนเงินเท่าไร  ได้รับการจัดสรรมาเท่าไร  ซึ่งที่ผ่านมามันไม่ตรงกันกับยอดที่กรมแจ้งมาทางจังหวัด  คำว่าไม่ตรงคือ  ได้รับน้อยกว่าหรือมากกว่าที่แจ้งมานะครับ  ส่วน อปท. ที่ได้รับมาเกินยอดที่ตัวเองสมควรจะได้ซึ่งมีไม่มากแห่งนักมักจะไม่ยอมคืนเงินส่วนที่เกินมา

เมื่อท่านได้รับการแจ้งจัดสรรจากทางจังหวัด  ท่านก็รายงานกลับไปจังหวัดตามที่ผมว่าในย่อหน้าด้านบน  คือเรามีคนเท่าไร  ต้องใช้เงินเท่าไร  ได้รับการจัดสรรมาเท่าไร  ถ้าไม่พอให้ขอเพิ่ม  ถ้าเกินให้คืน  อันหลังเนี่ยสำคัญ

สิ่งที่เพื่อนๆ ต้องทำในตอนนี้คือ  เช็คยอดของตัวเองรอไว้  และรอหนังสือแจ้งยอดจากจังหวัดด้วยการเปิดเข้าไปเว็บของท้องถิ่นจังหวัดวันละสี่เวลา  จะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้  เมื่อหนังสือออกมารีบดำเนินการตามที่บอก  แนะนำเพิ่มเติมคือ  เวลาทำงานให้ยิ้มเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีเอง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments