การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม  เป็นเรื่องปกติของการอบรมวินัยครับ  พี่และหัวหน้าที่มาอบรมแล้วเล่าให้ฟังประจำจนผมจำได้  การอบรมวินัยทุกรุ่นจะต้องมีการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม  โดยแบบทดสอบจะมีอยู่หลายชุด  แต่ละชุดจะมี  40  ข้อ  และให้เวลาในการทำแบบทดสอบ  50  นาที

คำว่า “สอบ” มันมีความขลังอยู่ในตัวเอง  พอวิทยากรบอกว่าจะสอบ  ผู้เข้าอบรมทุกคนจะจริงจังมาก  แม้จะเป็นการทดสอบก่อนการอบรม  ซึ่งถ้าเกิดสอบตก  หรือได้คะแนนน้อยมันน่าจะดีกับเรา  เพราะก่อนอบรมเราไม่รู้ย่อมไม่ผิด  แต่หลังจากอบรมเสร็จแล้วมีการทดสอบอีก  นั่นแหละคือต้องทำคะแนนให้ดีประเภทตกไม่ได้  ต้องผ่านเกณฑ์  60  %  ให้ได้  และถ้าเกิดว่าเราทำได้อาจารย์ผู้สอนก็จะเกิดความภูมิใจที่ก่อนอบรมเราไม่รู้อะไร  พอเสร็จจากอบรมเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นโขเลย  นั่นแสดงว่าอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้ดี  เลยทำคะแนนได้ดี

ต่างจากการทำคะแนนสูงในรอบแรก  พอถึงรอบสุดท้ายเราต้องทำให้ดีกว่าเก่าครับ  เพราะข้อสอบมี  90  ข้อ  90  นาที  คนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นผม  ผมว่ามันเป็นการอบรมที่กดดันมาก  ผมเลยตั้งเป้าไว้ว่าจะทำคะแนนรอบแรกให้น้อยที่สุด (ไม่ได้แก้ตัวครับ…ฮา)

เป็นไปตามคาดละครับ  คะแนนต่ำสุดประกาศออกมาแล้วบ่ายวานนี้  14  แต้มครับ  และอาจารย์จะนำผลทั้งหมดมาประจาน  เฮ้ย  ประกาศให้ทราบ  ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะได้แต่ผิดคาดแฮะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments