ตามตารางการอบรมหลักสูตร  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) บอกไว้ว่าให้รายงานตัววันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม  เวลา  13.00 – 17.30  น.  แล้วทานข้าวเย็นก่อนที่จะมีการปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์ในตอนหกโมงครึ่งถึงสองทุ่ม

แต่กว่าผมจะมาถึงโรงแรมริเวอร์ไซด์ก็เกือบหกโมงเย็นแล้ว  เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนกลับกันหมดแล้ว  คงต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะได้จัดการอะไรต่างๆ ให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะมาที่นี่ผมได้รับการ…ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร  คือปลัดบอกในกลุ่มขณะทานข้าวเที่ยงว่า  การอบรมถ้าเคยไปแล้วไม่ต้องไปอีก  แล้วยกตัวอย่างว่าผมไปอบรมบ่อย  ผมออกจะงง  งง  ว่าผมไปอบรมบ่อยยังไง  ปีงบประมาณที่แล้ว  ขอไปเอง  1  ครั้งคือ  การจัดสวัสดิการ  แล้วก่อนหน้านั้นกรมส่งเสริมฯบอกมาว่าต้องให้นักพัฒน์ไป  แล้วก็ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียนอีก  1  ครั้ง  หรือปลัดเอาไปเปรียบเทียบกับนักพัฒน์ อบต. อื่นที่ไม่เคยไปอบรมเลยสักครั้งในรอบหลายปีนี้  และที่สำคัญคือผมยังไม่เคยมาอบรมวินัย

ยังไงก็ตาม  ผมก็ได้มาแล้วโดยการเซนต์อนุมัติของปลัด  ก่อนที่จะมาบอกผมว่าผมไปอบรมบ่อย  แล้วเขียนคำว่า “อนุมัติ” ทำไม (โว้ย)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments