วันนี้ขอนำบทกวีที่ถูกนำมาร้องเป็นเพลงคือ  “แสงดาวแห่งศรัทธา”  ที่ จิตร  ภูมิศักดิ์ ได้แต่งไว้ในนาม สุธรรม  บุญรุ่ง ในช่วงที่ถูกจองจำอยู่ที่ลาดยาว  เนื้อเพลงบอกว่าอย่างนี้ครับ

พร่างพรายแสง  ดวงดาวน้อยสกาว

ส่องฟากฟ้า  เด่นพราวไกลแสนไกล

ดั่งโคมทอง  ส่่องเรืองรุ้งในหทัย

เหมือนธงชัย  ส่องนำจากห้วงทุกข์ทน

 

พายุฟ้า  ครืนข่มคุกคาม

เดือนลับยาม  แผ่นดินมืดมน

ดาวศรัทธา  ยังส่องแสงเบื้องบน

ปลุกหัวใจ  ปลุกคนอยู่มิวาย

 

ขอเยาะเย้ย  ทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ

คนยังคง  ยืนเด่นโดยท้าทาย

แม้นฝืนฟ้า  มืดดับเดือนลับมลาย

ดาวยังพราย  ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน

ดาวยังพราย  อยู่จนฟ้ารุ่งราง

กลับจากอบรมผมคงต้องพิมพ์ในแบบตัวใหญ่ๆ ติดไว้หน้าโต๊ะทำงานของตัวเอง  เพราะผมยังมีความหวัง  ฟ้าทั้งฝืนแม้จะมืดมิด  แต่ก็ยังมีดาวดวงน้อยมาแซมแต้ม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments