หลังจากที่เรานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อเดือนพฤษภาและมิถุนาที่ผ่านมา  จำนวน  4  รุ่น  ซึ่งผมก็ได้ไปร่วมประชุมในรุ่นที่  4  และได้เขียนไว้ใน  เครือข่ายงานผู้สูงอายุ  แล้วเข้าไปอ่านได้ครับ

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการจัดประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคือ  เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ทำเว็บโครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นมา  เพื่อเผยแพร่ความรู้รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  และเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานของเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวนักพัฒน์ท้องถิ่นด้วย

แวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บของโครงการฯได้ที่  http://oldergood.dla.go.th  ครับ  แล้วก็สมัครสมาชิกไว้ซะ  อาจจะใช้ชื่อเดียวกันกับบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  หรือจะใช้ชื่อไหนก็ตามสะดวกครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments