วันก่อน อาจารย์ปีเตอร์แจ้งไว้บนเฟสบุ๊คว่า โครงการศิลปากรสัญจร ที่ทางศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่าน ผอ.ดร.ศรายุทธ  แสนมี  จัดขึ้นแบบสัญจรไปตามรายภาคทั้งสี่ภาค  เริ่มต้นขึ้นแล้วครับในเดือนพฤศจิกายนนี้

ช่วงระหว่างวันที่  7 – 11  พฤศจิกายน  2555  นี้ครับ  ทางโครงการจะมาประเดิมโครงการสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี  โดยแยกออกเป็น  2  หลักสูตรคือ  หลักสูตร “ระเบียบสารบรรณ  และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1”  และ  หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพประธานสภาและสมาชิกสภาท้องภิ่น ครั้งที่ 1”

หลักสูตร “ระเบียบสารบรรณ และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธภาพ ครั้งที่ 1” จัดขึ้นวันที่  7 – 8  พฤศจิกายน  2555  ที่โรงแรมประจักษ์ตรา  ดีไซต์  โฮเต็ล  ตรงข้ามหนองประจักษ์  จังหวัดอุดรธานีครับ  ค่าลงทะเบียน  2500  บาท  ไม่รวมค่าที่พัก  อาหารเย็น  และค่าเดินทาง

อีหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งที่ 1” จัดวันที่  9 – 11  พฤศจิกายน  2555  ที่โรงแรมประจักษ์ตราเหมือนกันครับ  ค่าลงทะเบียน  3500  บาทไม่รวมค่าที่พัก  ค่าอาหารเย็นและค่าเดินทางเหมือนกัน

เพื่อนพ้องน้องพี่ คนพอชอ ท่านใดที่สนใจเข้าไปสมัครทางเน็ต  หรือเข้าไปโหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ ม.ศิลปากร ครับ  แล้วเจอกันที่อุดรนะครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments