มีเพื่อนนักพัฒน์ท่านหนึ่งมาโพสแบบสงสัยในกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนบนเฟสบุ๊คว่า  เพื่อนนักพัฒน์ที่ขอแล้วก็นำตารางคำนวณอายุผู้สูงอายุไปทำไม  ก็ในเมื่อเรามีอายุของผู้รับเบี้ยอยู่แล้ว  คนที่  69  ปีพอจ่ายปีต่อไปก็เพิ่มให้เขาอีก  100  ก็จบ  ต่อจากนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมาย  ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

อย่าลืมนะครับว่า  เรารับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพโดยกำหนดว่า  เป็นผู้ที่เกิดก่อน  1  ตุลาคม  คือคิดอายุเป็นปีงบประมาณ  เพราะฉะนั้นจะไปเพิ่มอายุขึ้นและจ่ายเงินให้เลยไม่ได้  ถ้าเรานำข้อมูลอายุมาจากระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ  แต่ถ้าเราคิดอายุให้ตามปีงบประมาณตั้งแต่แรกและทำเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวของเราไว้  อันนี้เพิ่มได้เลยครับ

ฐานข้อมูลส่วนตัวก็โหลดมาจากระบบสารสนเทศนั่นแหละครับ  โหลดมาในรูปแบบของไฟล์  Excel  แล้วเราก็ไปเพิ่มนั่นนิด  ตัดนี่หน่อย  ออกมาเป็นฐานข้อมูลส่วนตัวของเรา  ส่วนคนที่เก่งๆ เขามีวิธีใส่สูตรคำนวณเพื่อให้มีอายุออกมาอัตโนมัติ  อย่างที่ถามๆ กันในกลุ่มนั่นแหละครับ  ใครที่มีแบ่งปันมาทางนี้บ้างนะครับ  ผมก็ยังไม่มี (ฮา)

ภาพประกอบจาก  www.facebook.com

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments