เป็นประจำทุกปีที่ผมจะวางแผนการทำงานเป็นตารางงานไว้ว่า  ในปีงบประมาณ  2556  ทีถึงแล้วเนี่ยผมจะทำอะไรบ้าง  ที่ผ่านมาได้ทำตามแผนบ้าง  เลื่อนออกไปไม่ตามแผนบ้าง  แต่ได้ทำทุกอย่างแน่นอนครับ  เพราะมีอยู่ในข้อบัญญัติเรียบร้อย (ฮา)

ตอนนี้ผมทำตารางที่เป็นเอกสารยังไม่เรียบร้อยต้องปรับแก้อีกนิดหน่อย  เอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่จินตนาการตามแล้วกันครับ  ผมว่าท่านก็รู้เหมือนผมรู้

เดือนตุลาคมผมเน้นเรื่องเบี้ยยังชีพก่อน  ปีงบประมาณ  2556  เบิกจ่ายตามปกตินะครับ  คนที่เกิดปี พ.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลข  5  ตั้งแต่เดือนมกราถึงกันยา (ก่อน 1 ตุลา) เพิ่มเงินให้เค้า  100  ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปดูที่  ตารางเทียบอายุ  ที่ผมบอกไว้  การเบิกจ่ายเงินรวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้วด้วย  ไม่ต้องรอว่าเขาจัดสรรมาให้กี่ราย  เพราะถ้าไม่พอเราสามารถขอเพิ่มได้

อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพคือ  การสำรวจตรวจสอบว่าผู้รับเบี้ยยังชีพยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้ย้ายไปไหน  โดยทำในรูปแบบเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  รวมถึงทำหนังสือขอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิมาลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้กับทะเบียนอำเภอ  และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย

แล้วพอเดือนพฤศจิกายนเราก็รับลงทะเบียนตามปกติ  ถ้าเราตรวจสอบเจอว่ามีใครไม่มาลงทะเบียนเราต้องตรวจสอบต่อว่าทำไม  เขาเป็นข้าราชการบำนาญหรือเปล่า  หรือเขาย้ายแล้ว  และรายงานไปตามปกติเพื่อขอรับเงินในปีงบประมาณต่อไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments