เมื่อวานนี้ @Nakharin  Klinson โพสบอกไว้ในเฟสบุ๊คว่า  มีหนังสือแจ้งแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ มีลงไว้ในเว็บของกรมส่งเสริมแล้ว  ขอขอบคุณไว้ ณ  ที่นี้ด้วยนะครับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งมาในเรื่องนี้  ลักษณะแบบนี้ทุกปีล่ะครับ  เพื่อบอกให้ อปท.ยืมเงินสะสมไปใช้ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปก่อน  เพราะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตัวนี้มาไม่ทันวันที่ 10 ตุลาคมนี้แน่นอน  เพื่อนนักพัฒน์คนไหนที่ถามหาเพื่อนำไปยืนยันกับหัวหน้าส่วนการคลังว่ายืมเงินสะสมได้ก็รีบไปโหลดได้เลยครับ

แนวทางการดำเนินงานในเรื่องเบี้ยยังชีพคงจะเหมือนกันกับทุกปีที่ผ่านมา คือ ในหนังสือตัวนี้กรมจะแจ้งจังหวัดมาว่าแต่ละจังหวัดได้รับเงินมาเท่าไร  แล้วท้องถิ่นจังหวัดจึงจะแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณมาให้ อบต.และเทศบาลทราบ  เสร็จแล้ว อบต.และเทศบาลก็จะนำเงินที่ได้รับนั้นไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิต่อไป  ถ้าเงินเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ส่งเงินคืนท้องถิ่นจังหวัดเพื่อที่จะได้นำเงินนั้นไปจักสรรให้กับ อบต.และเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรไม่พอต่อไป

ต้องขอวงเล็บไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่า  กรณีที่ผมพูดถึงข้างบนเรื่องคืนเงินมักจะไม่เกิดขึ้น  ถามว่า เมื่อมีเงินเหลือจากคนตายจะไม่คืนเลยเหรอ ตอบว่า คืนครับ แต่สิ้นปีงบประมาณถึงจะคืน  เพราะแต่ละท้องถิ่นไม่มั่นใจว่าเมื่อคืนไปแล้วจะได้รับการจัดสรรครบมั้ยในรอบที่สองหรือรอบต่อๆ ไป  ส่วนเงินเหลือเพราะจัดไปเกินคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีนะ

เอาล่ะครับ  เพื่อนๆ นักพัฒน์ที่รักทั้งหลาย  ท่านสามารถไปโหลดหนังสือนี้ได้ทางเว็บกรมส่งเสริมฯ  หรือโหลด คลิกที่นี่ ก็ได้ครับ  ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments