ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่เพื่อนนักพัฒน์ทั้งหลายรู้กันอยู่  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ข้อ 8 บอกว่า  เมื่อมีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อบต. หรือเทศบาลอื่น  ก็ให้ อบต. หรือเทศบาลเดิมที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพเนี่ยจ่ายไปก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  และถ้าจะรับเบี้ยยังชีพกับ อบต. หรือเทศบาลแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพกับ อบต. หรือเทศบาลแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ในขณะที่  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  บอกไว้ในข้อ 8 เหมือนกันว่า  ถ้าผู้รับเบี้ยย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อปท. อื่น หรือ กทม. ให้ อปท. ที่จ่ายเบี้ยความพิการจ่ายเงินต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น  หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการจาก อปท. แห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ อปท. แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน

เรารู้กันอยู่ว่าเมื่อผู้รับเบี้ยย้ายออกนอกพื้นที่  ที่เดิมต้องจ่ายเบี้ยไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ  ไอ้คำว่าจนสิ้นปีงบประมาณนั้นนี่แหละครับทำให้เพื่อนนักพัฒน์ด้วยกันเองทะเลาะกันมานักต่อนักแล้วเพราะมองกันคนละมุม  ยกตัวอย่างสักเคสหนึ่ง  มีผู้สูงอายุย้ายจาก อบต.หนึ่ง ไปอบต.สอง ในเดือนเมษายนปี 2554 อบต.หนึ่งก็จ่ายเบี้ยไปจนถึงเดือนกันยายนปี 2554 เพราะเป็นปีงบประมาณเดียวกัน  แล้วระเบียนบอกว่าถ้าผู้สูงอายุอยากได้รับเบี้ยต่อก็ให้ไปลงทะเบียนกับ อบต.สองก่อนสิ้นปีงบประมาณ  พอไปลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่ อบต.สอง ไม่รับลงให้เพราะยังไม่ถึงเวลารับลงทะเบียนคือเดือนพฤศจิกายนแม้จะเป็นปี พ.ศ.เดียวกันแต่เป็นปีงบประมาณ 2555 และเมื่อลงทะเบียนแล้วต้องรอรับเงินเบี่ยยังชีพในปีงบประมาณ 2556  ทำให้ผู้สูงอายุรายนี้ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2555 ทั้งปี

ความจริงเมื่อผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาออกมาเมื่อเดือนเมษายนปี 2554 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2554 อบต.หนึ่งควรที่จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปก่อนจนถึงปีงบประมาณ 2555 คือเดือนกันยายน 2555 เพราะผู้สูงอายุจะไปลงทะเบียนที่ อบต.สองในเดือนพฤศจิกายนปี 2554 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2555 แล้วกว่าจะได้รับเบี้ยในเดือนตุลาคมปี 2555 หรือปีงบประมาณ 2556  การรับเบี้ยของผู้สูงอายุจะได้ไม่ขาดตอน  เมื่อผู้สูงอายุย้ายออกในปีงบประมาณ 2554 ระเบียบบอกว่าให้ อปท.เดิมจ่ายไปก่อน  ผมมองในมุมแบบที่ไม่ให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิว่าจ่ายไปก่อนอีก 1 ปีงบประมาณเพื่อให้เขาไปลงทะเบียนที่ใหม่และได้รับเบี้ยต่อเนื่อง  แล้วอีกอย่างคือเงินที่กรมส่งให้ยังมาที่เดิมแล้วจะไล่ให้เขาไปรับที่ใหม่ได้งั้ย

ถ้าย้ายออกไปจากผม  ผมก็ทำแบบนี้ทุกรายล่ะครับ  แต่พอย้ายเข้ามาอยู่กับผม  มีปัญหาทุกที  เขาไม่ไปด่าท่านนะครับ  เขาด่าผม

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments