กว่าจะเขียนโพสนี้ได้ก็ล่วงมาถึง 21.20 น.แล้วครับ  อย่างที่ผมจั่วหัวเอาไว้  เสาร์  อาทิตย์ เป็นวันที่เงียบเหงาที่สุดในสังคมออนไลน์ที่ผมอาศัยอยู่  อาจเป็นไปได้ว่าเพื่อนนักพัฒน์ไม่มีเน็ตที่บ้านเลยทำให้ไม่ได้เข้าสู่สังคมออนไลน์ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์อย่างนี้

เอาเป็นว่าวันหยุดที่เงียบเหงาอย่างนี้มาฟังเพลงเหงากันดีกว่าครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments