กลับจากค่ายเยาวชนที่วิทยาลัยเกษตรอุดรแล้ว  เกิดความฮึกเหิมอยากตั้งสภาเด็กให้มีความเข้มแข็งเหมือนอย่างที่ตำบลอื่นบ้าง

รายงานจังหวัดไปนานแล้วว่าสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกกลางกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ  คราวนี้เห็นทีจะเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับ  ด้วยว่าจังหวัดแจ้งมาแล้วว่า  ให้ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล  ซึ่งผมคาดว่าทาง พมจ. คงอยากให้ตั้งให้ครบทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทั่วทั้งจังหวัดอุดรธานี

ในส่วนของผมได้เริ่มทำงานแล้วครับ  โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมจังหวัดออกเรียบร้อย  รอให้น้องเขาทำหนังสือนำส่งให้ก็สามารถส่งได้  อาทิตย์หน้ารับเงินแล้วรีบดำเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณนี้คงทัน  กังวลอย่างเดียวคือส่วนการคลังจะบ่นนั่นแล (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments