แม้จะยังไม่มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล  แต่ อบต.โคกกลางก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการ  84  ตำบล  เยาวชนพอเพียง  เทิดไท้องค์ราชันย์  ซึ่งทาง  พมจ.  คงจะเห็นเราทำงานกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอยู่เลยเลือกเราเข้าเป็นหนึ่งในโครงการนี้

ถามว่าดีใจมั้ยที่ได้รับเลือก  ตอบตามตรงคือ ไม่ แต่เมื่อได้รับเลือกแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดล่ะครับ

ก่อนที่งานนี้จะเกิดขึ้นมีการประชุมเตรียมงานกันสองสามครั้ง  ผมได้ร่วมประชุมกับเค้าในครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงสนามและได้รายงานให้ทราบใน  มหกรรมแสดงผลงานเด็กและเยาวชน  ไปแล้ว  โดยงานนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นอื่นในอำเภอเดียวกันและอำเภอในโซนที่สองในการจัดนิทรรศการในงานวันที่  3  กันยายน  2555  โดยก่อนหน้าวันที่  3  ก็มีการจัดค่ายเยาวชนตั้งแต่วันที่  1  และ  2  กันยายน  แล้วให้ทั้ง  84  ตำบลส่งคนมาเข้าค่ายตำบลละ  3  คน

นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมในตำบลและนำภาพและผลงานไปแสดงในวันจัดนิทรรศการในบูธของตำบลตัวเองอีกด้วย  ซึงผมได้ประสานไปยังโรงเรียนบ้านโคกกลางให้จัดกิจกรรมและคัดเลือกเยาวชนจำนวนสามคนเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าค่ายก่อนที่จะมีงานแสดงนิทรรศการ  และได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเช่นเคย  ผมขอขอบคุณ ผอ. และอาจารย์พงษ์พันธ์ด้วยนะครับ

ในครั้งที่ผมร่วมประชุมก่อนวันงานนั้น  ผู้จัดงานอธิบายให้ผมเห็นภาพต่างจากภาพของจริงที่ผมเห็นครับ  เพราะผมไม่เคยมาที่วิทยาลัยเกษตรแห่งนี้พอได้ฟังบรรยายผมนึกว่ามันใหญ่มาก  แต่พอมาเห็นแล้วมันนิดเดียว  แถมไกลด้วย  นึกถึงคนที่จะมาชมนิทรรศการสิครับ  ถ้าได้ชมในห้องแอร์เย็นฉ่ำในห้างจะมีความสุขขนาดไหน

หมายเหตุ : ในการไปออกบูธจัดนิทรรศการครั้งนี้ อบต.โคกกลาง ออกบูธร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธาตุ  เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับที่ภาพถ่ายออกมาจะมีหมวยยืนยิ้มอยู่ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments