ผมเดินทางกลับจากอบรม “กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 1” มาถึงอุดรเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่  24  สิงหาคมครับ  โดยในขณะที่เดินทางน้องที่สำนักงานโทรไปแจ้งว่าวันอาทิตย์ที่  26  ให้ผมไปร่วมงานงานหนึ่งที่ทุ่งศรีเมือง  ซึงผมรับทราบอย่างงงๆ เพราะผมถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงโทรศัพท์นี่ครับ  ชื่องานผมยังจำไม่ได้เลย (ฮา)

ทุกครั้งที่ผมไปอบรมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนมักจะได้รับคำถามเมื่อกลับมาถึงว่า  “ไปอบรมมาได้อะไรบ้าง”  ซึ่งผมมักจะตอบไปทุกครั้งว่าได้ “เพื่อน”  ได้เครือข่ายในการทำงานพัฒนาชุมชนจากจังหวัดอื่นๆ หรือจังหวัดตัวเองเพิ่มขึ้นอีก  ทุกครั้งที่ผมไปผมมักจะตั้งเป้าไว้ว่า  ให้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างน้อย  5  คน  ถ้ามากกว่านั้นถือเป็นกำไรครับ

ในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับ  นอกจากเพื่อนแล้วเรายังได้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อของบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ศพค.  หรือกองทุนอื่นๆ  นอกจากนั้นแล้วเรายังได้ “ริบบิ้นสีขาว” จากท่านอธิบดีสมชาย  เจริญอำนวยสุข ด้วย

ริบบิ้นสีขาว  เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ชายติดเพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี  โดยไม่ยอมรับ  ไม่นิ่งเฉย  ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ  การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเป็นการรณรงค์เพื่อให้ผู้ชายได้ปรับเปลี่ยนเจตคติและมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรี  เพราะว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาสำคัญที่สมควรได้รับการแก้ไข  เนื่องจากว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อเด็ก  ต่อเยาวชน  ต่อครอบครัว  รวมถึงต่อชุมชนและสังคมด้วย

ลืมถามอาจารย์ไปว่าถ้าเราผู้ชายถูกกระทำความรุนแรงล่ะ  จะทำยังไง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments