ผมมาถึงรังสิตตีห้าวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม เพื่อเข้าอบรมกลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 1” ที่โรงแรมไมด้า หลักสี่  และเสียเวลารบกับแท๊กซีแถวนั้นที่ไม่ยอมเปิดมิเตอร์พอสมควร  แท๊กซีเขารู้นะครับว่าคนที่มาลงแถวนั้นในเช้าวันจันทร์นอกจากชาวบ้านปกติแล้วจะมีข้าราชการเข้ามาอบรม  ไม่เข้าไปที่สถาบันฝึกอบรมของกรมส่งเสริมก็ไมด้า  แล้วเขาลืมไปว่าข้าราชการอย่างเราไปบ่อยเลยรู้ว่าที่เขาคิดเหมา 200 มันแพงไป  นั่งมอไซต์รับจ้างแค่ 40 บาทเอง  ถ้าไม่หนักกระเป๋าผมคงนั่งมอไซต์ไป

การอบรมในวันแรกจุดที่น่าสนใจอยู่ที่กิจกรรมสานสัมพันธ์ตอนหนึ่งทุ่ม  พูดภาษาวิทยากรกระบวนการคือเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั่นเอง  ผมชอบนะ  จะได้รู้จักกันได้เร็วขึ้น

วันที่สองซึ่งผมกำลังเขียนโพสนี้อยู่พร้อมๆ กับโพสลงเฟสด้วย  ถือเป็นการรายงานสด  ลองดูครับว่าจะมีคนติดตามที่หน้าแฟนเพจของ คนพอชอ มั้ย  ตอนนี้เรื่องที่เป็นคำถามยอดฮิตคือ  จปฐ.  และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  และมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ถามแต่หัวหน้าสุรศักดิ์บอกเลยเพราะคิดว่าถามแน่นอนคือ  แนวทางการแก้ไขกรณีการจัดเก็บ จปฐ. ในปีงบต่อไป

หัวหน้าบอกแนวทางไว้อย่างนี้ครับ  ในการเก็บข้อมูล จปฐ.ไม่สามารถทำได้  แต่ถ้าท้องถิ่นจะทำเพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาท้องถิ่น  จะต้องไม่มีคำว่า จปฐ. ในเอกสาร  มีคำเดียวก็ไม่ได้  คือถ้ามีคำว่า จปฐ. เขาจะมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น  สมมุติว่าเราลอกคำถามของ จปฐ.มาทั้งหมดให้ตัดคำว่า จปฐ. ออกให้หมด  หรือชื่อโครงการเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น

ผมบันทึกไว้เพื่อกันลืมครับ  เดี๋ยวกลับไปจะเรียบเรียงให้ฟังใหม่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments