ตารางเทียบอายุของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2556 นี้  คุณ Nakharin  Klinson จากกลุ่มชมรมพัฒนาชุมชนบนเฟสบุ๊คได้นำมาเผยแพร่ไว้และหลายคนโหลดเก็บเข้าเครื่องแล้ว  และมีเสียงตามมาว่า  ทำไมดูยากจัง  เอ้า…

ตารางเทียบอายุแบบนี้ผมเคยทำเหมือนกันในครั้งที่จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแรกๆ โน้น  และเคยเขียนลงในบล็อกนี้ไปแล้ว  ลองไปหาอ่านดูครับใน เตรียมสื่อเพื่ออธิบายและต้องทำให้เข้าใจด้วย  แต่ของผมเป็นเวอร์ชั่นหลายแผ่นกว่านี้ครับ  โดยหลักการแล้วเหมือนกัน  แต่ที่ต้องทำหลายแผ่นเป็นเพราะผมทำให้ชาวบ้านดู  จะทำเหมือนคุณรินทำแล้วบอกว่า  ตั้งแต่มกราถึงกันยาชาวบ้านไม่รู้ครับว่าหลังเดือนมกราคือเดือนอะไร  คือแกมองไม่เห็นภาพ  เลยต้องเขียนให้เห็นทุกเดือน (ฮา)

พอเห็นคุณรินนำมาให้ดู  ผมเลยไปปรับฉบับของผมใหม่  เอาให้เป็นปีงบประมาณ 2556 เพื่อรับในปีงบประมาณ 2557 เหมือนกัน  ผมทำไว้ให้เป็นไฟล์ pdf นะครับจะได้เปิดได้ทุกระบบ  หรือถ้า โหลดไปแล้ว เปิดไม่ได้ก็แจ้งมาจะได้หาทางแก้ไขให้ครับ

โหลดตารางเทียบอายุของคุณ [download id=”9″]

โหลดตารางเทียบอายุของ  [download id=”10″]

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments