สวัสดีพี่น้องคนพอชอท้องถิ่นทุกท่านครับ  วานนี้คงจะเป็นวันที่หลายแห่งเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาท้องถิ่น  เพื่อที่จะออกบังคับใช้ให้ทันในวันที่ 1 ตุลาคมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าปีงบประมาณ 2556 นั่นเอง

และในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวท้องถิ่นเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งพวกเราชาวท้องถิ่นมักจะเรียกมันว่า “โบนัส” ที่หลายแห่งบอกว่าไม่ต้องมาตรวจหรอกเพราะไม่ได้อยู่แล้ว (ฮา)

เข้าเรื่องกันดีกว่าครับ  เรื่องที่ผมอยากพูดถึงในวันนี้คือเรื่องที่เป็นผลกระทบมาจากนโยบายรัฐบาลเรื่องปริญญาตรี 15,000 บาทนั่นเอง  ตอนนี้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีของท้องถิ่นจะหมดลงในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้และหลายแห่งเริ่มมีเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานจ้างด้วยกันเองแล้ว

ต้องยอมรับว่าท้องถิ่นบางแห่งมีค่าใช้จ่ายประจำเกือบจะสี่สิบเปอร์เซนต์หรือบางแห่งเกินไปแล้วเมื่อขึ้นเงินเดือนเป็นหมื่นห้า  แล้วยิ่งกรมมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดไว้โดยแนะนำว่า  ให้ปรับลดพนักงานจ้างเมื่อหมดสัญญาจ้างและไม่มีความจำเป็นและให้หันไปใช้บริการจ้างเหมาแทน  หลายแห่งได้ใช้เหตุผลตามหนังสือนี้ล่ะครับที่ไม่ต่อสัญญา  ในขณะที่อีกหลายแห่งยังคงอดทนอุ้มชูกันต่อไป

ในขณะที่พนักงานจ้างท้องถิ่นกำลังต่อสู้เรื่องเลิกจ้างหรือปรับลดจากพนักงานจ้างตามภารกิจไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  หรือที่หนักหน่อยไปเป็นจ้างเหมา  อีกฟากหนึ่ง  ปลัด อบต. กำลังเรียกร้องเงิน 8 % กำลังเรียกร้องเงินประจำตำแหน่ง กำลังสอบเลื่อนระดับ 8 ระดับ 9 กันอยู่  โดยลืมไปว่ายังมีน้องๆ พนักงานจ้างลุ้นอยู่เงียบๆ ว่าในข้อบัญญัติที่กำลังจะออกมานี้มีงบจ้างเขาต่อหรือเปล่า

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments