บทความนี้ไม่มีภาพประกอบ  และขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับ  ไม่ว่าจะมีนายกดีขนาดไหนอย่าเชื่อเด็ดขาด  ทำไมน่ะเหรอ  ก็เพราะเขาเป็นนักการเมืองไง 55555

ทำไมต้องเสียน้ำตาให้กับนักการเมืองด้วย  เป็นคำถามที่ผมถามเพื่อนผมในใจและผมไม่ต้องการคำตอยหรอกว่าเหตุผลของเพื่อนผมคืออะไร  เพราะผมมั่นใจว่าเพื่อนผมไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับนักการเมืองท่านนั้นแน่นอน  แต่ที่มีน้ำตาออกมาผมว่าเป็นเพราะ  ชี้แจงเหตุผลไปแล้วนักการเมืองไม่ฟังมากกว่า

เรื่องการฟังหรือไม่ฟังของนักการเมืองนี่เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะครับ  ส่วนมากที่ผมเห็นโดยเฉพาะใน อบต. นักการเมืองมักจะเชื่อฟังหัวหน้าส่วนโยธา  ไม่รู้เป็นเพราะมันเป็นงานที่ชาวบ้านเห็นและจำได้ง่ายหรือเปล่าไม่รู้  หัวหน้าส่วนโยธาพูดอะไรไปมักจะเชื่อ  จริงหรือไม่จริงไม่ต้องพูดถึง  ที่น่าโกรธก็คือนักการเมืองเชื่อสนิทใจจริงๆ  แม้กระทั่งเรื่องที่พูดกันเล่น…เอากะพ่อสิ

ที่สำนักงานของผมก็เป็นเหมือนกันครับ  คนที่โดนหนักที่สุดคือ  หัวหน้าสำนักปลัด  ที่ไม่ว่าจะทำอะไรเป็นต้องโดนทุกครั้ง  ถ้าปลัดผิดปลัดโยน  ถ้านายกผิดนายกโยน  ถ้าหัวหน้าส่วนอื่นๆ  ผิดโยน  ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน  บางครั้งเป็นเพราะตัวนายกเองนั่นแหละ  บางทีลนลานเหมือนกับจะเลือกตั้งวันพรุ่งนี้  พูดอยู่นั่นแหละ  ย้ำอยู่นั่นแหละ  ทั้งๆ  ที่มันไม่ใช่ความผิดของเขา  พูดจนคนอื่นเข้าใจว่าเป็นความผิดของเขาอ่ะ  เข้าใจป่ะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments