ผมคิดว่าหลายท่านคงเห็นข่าวหรือได้ยินข่าว  เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับ  พนักงานมหา’ลัย  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล  ที่ด้อยกว่าข้าราชการ

คนที่เขาเป็นพนักงานมหา’ลัยเขาบอกว่า  ปัญหานี้สะสมมานานแล้ว  นานจนอดทนไม่ไหวเลยเกิดเหตุการณ์พนักงานมหา’ลัยเกษตรศาสตร์ฟ้อง อธิการ และ คณะกรรมการบริหารมหา’ลัย ต่อศาลปกครอง  ซึ่งหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเรียกร้องให้ยกร่าง  พ.ร.บ.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …  ก็ได้รับการตอบรับในทางที่ดี

ขนาดเขาเป็นพนักงานมหา’ลัย  เขายังเรียกร้องสิทธิที่เขาพึงได้รับ  แล้วคุณ  แล้วผม  แล้วเราที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นล่ะ  จะไม่เรียกร้องอะไรบ้างเลยหรือ  ผมเคยเขียนถึงเรื่องนี้ไว้บ้างเหมือนกันที่  ความกังวลของข้าราชการท้องถิ่น  อ่านกันหรือยังครับ

อย่างน้อยที่เพื่อนเครือข่ายของเรา  สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่าง  “พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …”  และจะนำร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พร้อมด้วยรายชื่อไปยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภา  ที่อาคารรัฐสภา  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  22  สิงหาคม  2555  เวลา  15.00  น.

เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านใดที่ว่าง  ขอเชิญไปร่วมยื่นร่าง พ.ร.บ.ได้ครับ  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  หรือใครที่มีเสื้อสีแสดของสมาคมฯหรือของกรมก็สามารถใส่ไปร่วมงานได้ครับ  เราจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเราเป็นลูกเมียน้อยหรือลูกหลงอีกต่อไป

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments