ผมไปเห็นบทสัมภาษณ์ท่านปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  ที่เราคนท้องถิ่นคุ้นเคยกันดีจากสมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย  นอกจากที่ท่านเป็นปลัด อบต.เขาพระ  อ.เมือง  นครนายกแล้ว  ท่านยังเป็น ก.กลาง  แล้วก็คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (กถ.) อีกด้วย

บล็อกเกอร์ที่สัมภาษณ์ท่าน ป.เชื้อ ก็เป็นปลัด อบต.เหมือนกันครับ  โดยสัมภาษณ์กันที่งานสัมมนาเรื่อง  ทิศทางการบริหารงานบุคคลของ อบต. ประจำปี 2555  ที่จัดโดยสมาพันธ์ปลัด อบต.นั่นเอง  ประเด็นที่ผมสนใจในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้คือ  ความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ครับ  ป.เชื้อบอกว่า  กฏระเบียบการบริหารงานบุคคลเดี๋ยวนี้มันเอื้อให้ฝ่ายการเมืองมากเกินไป  ไม่มีการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ  ทำให้เกิดปรากฎการณ์ซีละแสนขึ้นอย่างที่เรารู้กันอยู่

เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีใครรู้นะครับ  ผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมเขาก็รู้  รู้ว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะพวกเรา (ข้าราชการท้องถิ่น) เองด้วย  บางทีพูดอะไรมากไปก็ไม่ได้  บางครั้งผมก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้นักนะครับ  อาจเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอกับตัวเอง  ได้ยินแต่คนอื่นพูดกัน  และที่ได้ยินมาไม่ได้มีเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น  แต่ยังมีข้าราชการประจำเอากับเขาด้วย  โดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเป็นกรรมการคณะต่างๆ ในจังหวัดนั่นแหละตัวดี

เข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ได้ทั้ง ภาคหนึ่ง และ ภาคสอง ได้ที่นี่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments