มีผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดปทุมธานี  400  คนใน  4  อำเภอที่รายงานไว้ในเว็บของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องประเด็นความเสี่ยงของผู้สูงอายุ (ในจังหวัดปทุมธานี)  และสรุปว่าอย่างนี้ครับ

– ผู้สูงอายุยังคงประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองอยู่โดยให้เหตุผลว่าตัวเองยังมีหนี้สินอยู่

– งานที่ทำนั้นเป็นงานที่ไม่แน่นอน  ทำเป็นครั้งคราว  รายได้อยู่ระหว่าง  5,000 ถึง 8,000 บาท  และครึงหนึ่ง (ของตัวอย่าง) ไม่มีเงินออม

– หนี้สินที่มีคือ 15,000 ถึง 25,000 บาท  และมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย  แล้วยังอาศัยอยู่คนเดียวเนื่องจากหย่าและคู่สมรสเสียชีวิต  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง  น้อยที่จะอยู่กับลูก

– ที่สำคัญคือผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีการออม  ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรืออื่นๆ

เห็นข้อมูลแล้วยอมรับว่า  ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงจริงๆ ครับ  โดยเฉพาะเรื่องการออม  ไม่ว่าจะในเมืองหรอบ้านนอกผู้สูงอายุส่วนมากแล้วไม่มีการออมเลยครับ  และถ้าจะเปรียบเทียบผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองอย่างปทุมธานีตามตัวอย่างหรือเมืองใหญ่อื่นๆ กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทแบบบ้านเรา  ผมว่าอยู่บ้านนอกได้เปรียบนะครับ  อย่างน้อยผู้สูงอายุเหล่านั้นยังได้อยู่ร่วมกับลูกหลาน  และไม่ได้ทำงานหนักแบบในเมือง  รายละเอียดของรายงานนี้ดูได้ที่นี่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments