เข้าพรรษาปีนี้เหมือนกันกับทุกๆ ปีล่ะครับ  ผมเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดขอนแก่น  ถามว่าทำไมต้องเป็นจังหวัดขอนแก่น  มันคงเป็นที่ที่คุ้นเคยน่ะครับ  จะให้ผมไปทำบุญที่หนองคายแม้จะใกล้แต่มันไม่คุ้น  จะไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกเหมือนขอนแก่น

ทั้งหมด  ทั้งหลาย  ทั้งปวง  คือกลับบ้านครับ  และถือโอกาสนี้แวะไหว้พระทำบุญด้วย  ซึ่งการไปทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาในวัดบ้านนอกแบบบ้านผมนั้นเหมือนกับเป็นการไปเยี่ยมเยียนญาติๆ กลายๆ นะครับ  เพราะว่าทุกคนจะมากันที่วัดหมด  จะสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันก็ตอนรอพระหรือรับพรเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับ

เข้าพรรษาปีนี้คงต้องวางเป้าหมายอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับ  แต่ถ้าจะเอาประเภทงดเหล้าคงไม่ไหว  กลัวห้ามใจตัวเองไม่ได้  บาปเปล่าๆ ครับ  เอาเป็นว่า  วันหยุดตื่นแต่เช้าไปทำบุญบ้างอะไรบ้าง  คงจะเป็นการดี  อย่างน้อยพอครบสามเดือนคงชินและไปเป็นประจำแล้ว  พอถึงตอนนั้นคงไปทำบุญไม่เฉพาะวันหยุดเท่านั้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments