วานนี้แอบไปเห็นหนังสือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี  แจ้งให้ไปรับเงินที่ผมขอเข้าไปเพื่อดำเนินการ โครงการบ้านหลังเรียนตำบลโคกกลาง ประจำปี 2555

เพื่อนหลายคนที่อำเภอเพ็ญนี่รู้ว่าผมขอเงินมาทำโครงการนี้มักจะถามว่า  บ้านหลังเรียนมันเป็นยังไง  ซึ่งผมได้อธิบายไปแบบงูๆ ปลาๆ ด้วยความรู้อันน้อยนิดไปว่า  โครงการบ้านหลังเรียนเป็นโครงการแนะนำของ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน  ตั้งแต่เวลา 15.30 จนถึง 17.00 ที่เขาจะมารวมตัวกันที่ อบต.แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกัน

การที่เราให้เด็กนักเรียนมาทำกิจกรรมกันหลังเลิกเรียนบริเวณสำนักงาน อบต. จำเป็นต้องมีหนังสือขออนุญาติผู้ปกครองด้วยนะครับ  เขาจะได้มั่นใจว่าเราดูแลลูกหลานของเขาเหมือนกับอยู่ที่บ้าน  เป็นบ้านหลังเรียน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการคงต้องทำในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี่แหละครับ  ไม่งั้นก็จะหมดปีงบประมาณ  จริงแล้วทำได้นะครับแต่ผมไม่อยากกันเงินอะไรให้มันวุ่นวายเลยจะทำมันให้จบภายในเดือนกันยายนนี้แหละ  แล้วเจอกันครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments