ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย หนังสือแบบที่เป็นเอกสารพิมพ์ด้วยกระดาษกลายมาเป็นไฟล์ข้อมูลที่สามารถอ่านทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วย

ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเมนู e-Book อยู่ทางด้านขวามือ พอเราคลิกเข้าไปจะเจอหน้า e-Book ที่แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดี มีทั้ง คู่มือ ระเบียบกฏหมาย มาตรฐาน เอกสารประกอบคำบรรยาย องค์การระหว่างประเทศ และอื่นๆ

การใช้งานก็ง่ายครับเพียงแค่คลิกๆ ที่เราอยากรู้ก็สามารถเข้าไปสู่ไฟล์งานที่เป็นไฟล์ pdf แล้วเราสามารถโหลดไปเก็บไว้เพื่อเปิดดูในภายหลังได้ สะดวกมากสำหรับผู้ที่มีเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท็บเล็ต เพราะเราไม่ต้องหอบหนังสือระเบียบกฏหมายเล่มใหญ่โตอีกแล้ว

นอกจากหน้าหนังสือราชการแล้วผมว่าน้อยคนที่จะเข้ามาที่หน้านี้กัน ลองเข้ามาโหลดเอกสารได้ครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันสะดวก แล้วคุณจะอยากได้แท็บเล็ตเพิ่มอีกเครื่อง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments