เดือนกรกฎาคมชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาจัดการเรื่องต้นข้าวต้นกล้าเรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้คือช่วงเวลาที่เฝ้าดูแลเพื่อให้มันเติบใหญ่ต่อไปในอนาคต  งานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลักเบาบางลงพอให้ได้พูดคุยกันได้ยาวขึ้น  นานขึ้น  รวมถึงบรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางด้วย

เรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนอกสนใจของชาวบ้าน  และสมาชิก อบต.บางคนที่ไม่ได้ร่วมในการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.จัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาลตำบล คือเราจะเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมื่อไร  เมื่อยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาลแล้วมันเป็นยังไง  สมัยต่อไปใครจะลงนายก  แล้วหมู่บ้านเราจะมี สท.หรือเปล่า และอีกหลายคำถาม

ในวันที่ อบต.โคกกลาง จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่  ซึ่งมันตรงกับช่วงที่ผมจัดอบรมการกรีดยาง  ผมได้คุยกับชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าท่านคิดยังไง  ท่านบอกว่าโดยส่วนตัวท่านไม่อยากให้ยกฐานะ  ไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบล  เลือกสมาชิกครั้งละ 2 คนดีกว่า 6 คน  ท่านไม่อยากแบ่งเป็นสองเขต  ที่สำคัญคือได้รับการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่น้อยไป  แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกแกก็ยอมรับ

เมื่อ พรบ. นี้มีผลบังคับใช้ อบต.ก็จะเปลี่ยนเป็นเทศบาล นายก อบต. ก็จะเป็นนายกเทศมนตรี  แต่เงินเดือนและอื่นๆ จะยังคงเป็น อบต.อยู่จนกว่าจะหมดวาระแล้วเลือกตั้งใหม่จะเข้าสู่การเลือกตั้งแบบเทศบาล  แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกได้ 12 คน จากเดิมที่มีได้หมู่บ้านละ 2 คน สมาชิกบางคนเริ่มมองหาลู่ทางแล้วนะครับ  ปลายปีงบประมาณหน้าครับการต่อสู้จะเริ่มขึ้น  พรบ.จะประกาศใช้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ศึกษา พรบ.ก่อนที่นี่

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments