ความจริงเรื่องนี้เกิดมานานแล้วครับตั้งแต่ต้นปี 54 โน่นแน่ะ  มีคนพิการที่จังหวัดสระบุรีไปร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกฯ  บอกว่าไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพที่ อบต. ในเดือนกุมภาพันธ์ พอเดือนตุลาคมที่เขาเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับรายใหม่แกไม่มีรายชื่อว่าเป็นผู้รับเบี้ยเลยมาร้องกับสำนักนายกฯ

การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพนั้น  เขาเปิดให้ลงทะเบียนในเดือน “พฤศจิกายน” ของทุกปีครับ  ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้  ไปรับเบี้ยในเดือนตุลาคมปีต่อไป  แต่นี่แกเล่นมาลงในเดือนกุมภาซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่เลยห้วงเวลาที่เขาให้ลงทะเบียนมาแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปบรรจุชื่อของแกในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงเพราะมันเลยมาแล้วเพื่อจะรับเบี้ยในอีกปี

ที่นี้เมื่อไม่ได้แล้วเรื่องถึงนายก  แน่นอนครับว่านายกต้องบอกให้เจ้าหน้าที่เอาเงินของ อบต. จ่ายให้คนพิการรายนี้ไปก่อน  พอถึงปีงบประมาณต่อไปเขามีสิทธิได้รับเบี้ยก็ถึงให้เขาได้รับตามโครงการปกติ  มีคำถามว่า “ทำได้มั้ย”

ใน หนังสือหารือ เรื่องนี้  กรมส่งเสริมฯตอบไว้ชัดเจนนะครับว่า  เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพกับ อบต. ภายในเวลาที่กำหนด  จะต้องไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น  เพื่อขอรับเบี้ยในปีงบประมาณต่อไป  และอบต. ไม่สามารถนำเงินงบประมาณของ อบต. จ่ายให้กับคนพิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนได้

ในผู้สูงอายุก็เหมือนกัน  ถ้าไม่มาลงทะเบียน  หรือมาลงทะเบียนไม่ทัน  อบต.ไม่สามารถนำเงินงบประมาณของ อบต. มาจ่ายให้ได้  ไม่ว่าจะมีเงินมากขนาดไหน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments