ผมทราบเรื่องนี้จากนายก อบต.ครับ  นายกท่านทราบเรื่องนี้จาก รพ.สต.โพนสวรรค์ ที่เข้าไปล้างแผลให้กับคนพิการ  และท่านได้ตามเข้าไปดูในพื้นที่แล้วจึงมาบอกให้ผมหาทางช่วยเหลืออีกที

มีนายกที่ขยันเข้าพื้นที่ก็ดีอย่างนี้ (ฮา)

เช้าวันนี้ผมเลยเข้าพื้นที่ไปดูเพื่อถ่ายภาพและพูดคุยกับผู้ดูแลครับ  โดยสุ่มเข้าไปถามหาเอาในหมู่บ้าน  เพราะผมไม่อยากประสานกับสมาชิก  ด้วยเหตุผลบางประการที่เคยเจอ  อย่างบางครั้งที่ผมหรือคนอื่นเข้าไปทำงานตามหน้าที่ในหมู่บ้านนี้  จะมีสมาชิกท่านนี้หาน้ำหาท่ามาให้ทาน  แรก ๆ เราก็นึกว่าเป็นน้ำใจ  มาทราบตอนหลังว่าเขาไปเอาเงินสงค์มาซื้อน้ำและน้ำแข็งแม้จะห้าบาทสิบบาทผมว่าผมไม่ควรจะไปรบกวนเงินพระท่านครับ  ผมเลยไม่ประสานไปทางนั้น

ลองสอบถามชาวบ้านสองสามหลังก็รู้แล้วครับ  ว่าครอบครัวนี้อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง  เพราะเขาไปทำนาที่นั่นครับ  เราก็เลยตามไป  ดีที่ถนนเข้าไปที่นานั้นน่ะกว้างขนาดรถยนต์เข้าไปได้

ที่พูดคุยกับพ่อ-แม่ของผู้พิการที่ดูแลเขาอยู่ทราบว่า  แรกทีเดียวเขาเป็นโรคฉี่หนูแต่ก็เข้ารับการรักษาจนหายดีแล้ว  จากนั้นมาอีกเป็นปีเขาถึงป่วยกระทันหันเดินไม่ได้จนต้องนอนกระดิกตัวไม่ได้อยู่อย่างนี้  พาไปโรงบาลก็ได้ยามาแล้วก็ไม่ดีขึ้น  เป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้ว

ตอนนี้มีหมอจาก รพ.สต. เข้าไปช่วยล้างแผลและแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดครับ  แต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ขนาดไหน  ยิ่งตอนนี้พ่อ แม่ต้องทำนาไม่ค่อยได้พาทำกายภาพ (ต้องจับเคลื่อนไหวครับ) ได้เห็นสภาพแล้วก็ต้องช่วย ๆ กันไปล่ะครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments