ขึ้นชื่อเรื่องมาอย่างเป็นทางการเชียวครับ  ของผมนี่ตรวจวันนี้แหละ  งานนี้เป็นงานที่เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อให้กรรมการตรวจประเมินทุกปีครับ  โดยกรมส่งเสริมฯจะมีแบบประเมินเป็นตัวชี้วัดมาให้ว่าด้านไหนควรจะได้ทำเรื่องอะไร  เช่น  ด้านที่  4  ด้านการบริการสาธารณะ  หัวข้อ การส่งเสริมผู้สูงอายุ  มีคะแนน  5  คะแนน  วัดจาก จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ที่ต้องมีจำนวนถึง  7  กิจกรรมจึงจะได้  5  แต้ม  เป็นต้น

ในการตรวจประเมินแบบนี้จะว่ายากก็ยาก  จะว่าง่ายก็ง่าย  เพราะเขามีแบบประเมินที่บอกไว้แล้วว่าจะตรวจอะไรบ้าง  มันเลยเกิดเหตุการณ์สร้างภาพขึ้นมาใหม่สำหรับคนที่ขยันและอยากได้คะแนน  บางครั้งผลคะแนนออกมานี่เล่นเอาผมงงเลยครับ  อบต.ที่ไม่เคยจัดกิจกรรมมากเท่า อบต.ผม  ได้คะแนนมากกว่าเฉยเลย

ที่ยากสำหรับผมคงเป็นตัวกรรมการเอง  กรรมการบางคนเข้าใจท้องถิ่น  บางอย่างบางเรื่องและหลายเรื่องเรามักจะทำเหมือน ๆ กันทุกปี  ดูที่แผนงานประจำปีได้  บางครั้งเวลาทำเอกสารไม่มีเราก็จะยึดแผนเดิมนั่นแหละครับ  แต่พอถึงเวลาตรวจกรรมการเขาดูที่เอกสารครับ  ผมถึงบอกว่าสิ่งที่ยากคือตัวกรรมการเอง  บางคนไม่เข้าใจการทำงานของท้องถิ่นที่มีคนเดียวทำมันทุกอย่าง  อย่างผมนี่  คะแนนไม่มีหรอกครับ

บ่นด้วยความน้อยอกน้อยใจที่ที่อื่นได้คะแนนมากกว่าน่ะครับ (อย่างว่าระบบราชการเขาตรวจที่เอกสารครับ คนที่เตรียมเอกสารไว้ให้ตรวจนอกเหนือจากที่ทำประจำอยู่แล้วย่อมได้คะแนนเพิ่มเป็นธรรมดา) คงไม่ว่ากัน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments